Οδηγός της EUROMINES για την εθνική πολιτική ορυκτού πλούτου

mining_companies
Διαβάστε επίσης

Έναν σύντομο οδηγό για μία αποτελεσματική εθνική πολιτική ορυκτού πλούτου εξέδωσε πρόσφατα η Ένωση Ευρωπαϊκών Μεταλλευτικών Βιομηχανιών, Μεταλλευμάτων και Βιομηχανικών Ορυκτών (EUROMINES). Η Ένωση προτείνει πολιτικές που θα ήταν καλό να υιοθετηθούν από τα κράτη για να ενισχύσουν την ασφάλεια στον εξορυκτικό τομέα και τις βιομηχανίες ορυκτού πλούτου ώστε να μπορούν να προσφέρουν στην βιωσιμότητα και ανάπτυξη της οικονομίας.

Ο οδηγός επισημαίνει πως Εθνικές πολιτικές που αφορούν τον ορυκτό πλούτο πρέπει να περιλαμβάνουν την ασφάλεια του εφοδιασμού πρώτων υλών και την βιωσιμότητα των εξορυκτικών εργασιών καθώς τα προϊόντα τους είναι σημαντικά για την οικονομική πολιτική ενός κράτους.

Ως εκ τούτου, θεωρείται πως είναι σημαντικό κάθε χώρα να διαθέτει μία ξεκάθαρη εθνική πολιτική στον τομέα αυτόν, και να διασφαλίζεται ότι περιλαμβάνονται σκέψεις και στόχοι και άλλων συναφών πολιτικών όπως βιομηχανικές και εμπορικές πολιτικές, περιβαλλοντικές, ενεργειακές, κλιματικής αλλαγής, υγείας και ασφάλειας, και προστασίας των καταναλωτών.

Από την άλλη, είναι πολύ σημαντικό, σύμφωνα με τον οδηγό, οι πολιτικές εξόρυξης και ορυκτού πλούτου να μην κινδυνεύουν από ασυντόνιστη χάραξη πολιτικής στις προαναφερθείσες περιοχές.

Πρέπει τέλος να σημειωθεί πως τα κράτη πρέπει να εκμοντερνίσουν τις πολιτικές τους σχετικά με την εξόρυξη του ορυκτού πλούτου και των ορυκτών γενικότερα και να τις προσαρμόσουν στις ανάγκες αλλά και εξελίξεις της χώρας.

Οι επενδύσεις στην εξόρυξη ορυκτών είναι μακροπρόθεσμες και γι’αυτόν τον λόγο είναι αρκετά ευαίσθητες στις συχνές και απρόβλεπτες αλλαγές. Τα κράτη πρέπει να είναι σίγουρα όταν πρόκειται για τέτοιου είδους επενδύσεις και να διαθέτουν μία ξεκάθαρη και μακροχρόνια εθνική πολιτική πάνω στο ζήτημα. Οι όποιες συμφωνίες πρέπει να διασφαλίζονται εκ των προτέρων και όχι μετά το ξεκίνημα της επένδυσης.

Εάν αυτό δεν συμβεί, η επένδυση κινδυνεύει να καταστρέψει τόσο το κράτος όσο και την εταιρία με το πρώτο να βρίσκεται σε δυσχερέστερη θέση δεδομένου ότι θα πληγεί τόσο οικονομικά όσο και σε τομείς όπως το περιβάλλον. Η εταιρία, εφόσον χρεοκοπήσει, ή κινδυνεύσει μπορεί να μην προλάβει ή να μην είναι σε θέση να προχωρήσει σε αποκατάσταση του περιβάλλοντος αφήνοντας έτσι εκτεθειμένο το κράτος. Από την άλλη, η αξιοπιστία του κράτους μπορεί να πληγεί και αυτό να θέσει σε κίνδυνο άλλες υπάρχουσες ή μελλοντικές επενδύσεις.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τον Οδηγό της EUROMINES εδώ.

Παλαιότερα άρθρα: