Οι αλλαγές στις Συντάξεις Ελ. Επαγγελματιών με βάση το νόμο Κατρούγκαλου

upolog_suntaks
Διαβάστε επίσης

“Εγχειρίδιο” για το πώς θα εκδοθούν οι συντάξεις στον ΟΑΕΕ με βάση το νόμο Κατρούγκαλου εξέδωσε η διοίκηση του ασφαλιστικού ταμείου των ελευθέρων επαγγελματιών.

Σύμφωνα μ΄αυτό, εξαιρετική σημασία για τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογιστεί η σύνταξη ενός ασφαλισμένου του ΟΑΕΕ δεν έχει μόνο η ημερομηνία που κατέθεσε τα δικαιολογητικά του για τη σύνταξη αλλά και η ημερομηνία διακοπής των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την εγκύκλιο του ΟΑΕΕ, ακόμη κι αν η αίτηση για συνταξιοδότηση έχει κατατεθεί πριν από την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου, η σύνταξη θα υπολογιστεί με βάση το νέο τρόπο υπολογισμού, σε περίπτωση που η διακοπή επαγγελματικής δραστηριότητας του ίδιου ασφαλισμένου έγινε μετά την αίτηση συνταξιοδότησης και προπαντός μετά την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού.

Αναλυτικότερα, η εγκύκλιος του ΟΑΕΕ παρέχει συγκεκριμένες διευκρινίσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογιστούν οι νέες συντάξεις, διαχωρίζοντας σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

1. όσες είχαν κατατεθεί μέχρι και τις 12 Μαΐου 2016 (σ.σ. ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4387)
2. όσες έχουν κατατεθεί και μέλλουν να κατατεθούν από την έναρξη ισχύος του νόμου (13 Μαΐου 2016) και μετά.

Παλαιότερα άρθρα: