Οι αλλαγές στο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό

nhpia
Διαβάστε επίσης

Το μεγάλο στοίχημα για το υπουργείο Παιδείας είναι να έρθουν εις πέρας οι αλλαγές για την έναρξη του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και Δημοτικού καθώς και στο πρόγραμμα του Γυμνασίου μέχρι τη φετινή έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Οι αλλαγές:

Το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο προβλέπει, για όλα τα νηπιαγωγεία, ενιαίο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα και λειτουργία προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος. Το ωράριο θα ξεκινά στις 8:30 και θα τελειώνει στις 13:00, ενώ το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα θα λειτουργεί ως τις 16:00. Εφόσον υπάρξει ζήτηση, οι γονείς θα μπορούν να αφήνουν τα παιδιά τους στα σχολεία από τις 7:45.

Αντιστοίχως, το Ολοήμερο Δημοτικό, προβλέπει για όλα τα δημοτικά ενιαίο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα και λειτουργία προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος. Το υποχρεωτικό πρόγραμμα θα λήγει καθημερινά, για όλες τις τάξεις στις 13:15, και το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα θα ξεκινά στις 13:15 και τελειώνει στις 16:00. Στην τρίτη ώρα του ολοήμερου προγράμματος μάλιστα, θα υπάρχουν επιλογές διδακτικών αντικειμένων, όπως ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών), Αγγλικά, Αθλητισμός, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή και Μουσική.

Οι αλλαγές στο πρόγραμμα του Γυμνασίου προβλέπουν μείωση των διδακτικών ωρών ανά εβδομάδα, μείωση της ύλης των μαθημάτων, μείωση των μαθημάτων που εξετάζονται στο τέλος της χρονιάς, καθιέρωση περιγραφικής αξιολόγησης και σύμπτυξη των τριών τριμήνων, που ίσχυαν μέχρι την προηγούμενη σχολική χρονιά, σε δύο τετράμηνα.

Παλαιότερα άρθρα: