Οι εκλογές της νέας Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης

european_flags-1728x800_c-620x320
Διαβάστε επίσης

Με ηλεκτρονική ψηφοφορία διεξάγονται το τριήμερο 17, 18 και 19 Μαρτίου οι εκλογές της νέας Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης.

Για πρώτη φορά με «μυστική ηλεκτρονική ψηφοφορία», θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των 17 μελών της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, το τριήμερο 17, 18, 19 Μαρτίου.

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν με το σύστημα ΖΕΥΣ, που έχει διαθέσει το Ελληνικό Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας. Η έναρξη της ψηφοφορίας θα γίνει την Τρίτη 17 Μαρτίου στις 10.00 και η λήξη την Πέμπτη 19 Μαρτίου στις 16.00 ώρα Ελλάδας.

Στην ηλεκτρονική ψηφοφορία θα προσκληθούν να συμμετάσχουν τα 200 περίπου εγγεγραμμένα μέλη του Δικτύου, που είναι εκλεγμένα σε φορείς της Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Η υποβολή υποψηφιοτήτων ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα.

Οι διαδικασίες της εκλογής για τη νέα Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου ξεκίνησαν μετά την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών για την έγκριση του Προγράμματος Δράσης 2014-2017 και των Τροποποιήσεων του κανονισμού λειτουργίας του Δικτύου.

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Δικτύου, τα 17 μέλη της Σ.Ε. του Δικτύου, εκλέγονται από τις αντίστοιχες «εκλογικές περιφέρειες» και ειδικότερα από την Δυτ. Ευρώπη (5), τη Γερμανία (5), την Αν. Ευρώπη (3) και τις χώρες της πρώην Σοβ. Ένωσης (4).

Η συντονιστική επιτροπή συμπληρώνεται με τέσσερα μέλη που ορίζονται από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και ένα μέλος από την Ένωση Δήμων Κύπρου, που συμμετέχει ως παρατηρητής. Η λειτουργία του Δικτύου, υποστηρίζεται μέσω Προγραμματικής Σύμβασης που έχει συναφθεί τον Μάιο του 2014, μεταξύ του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, του Υπουργείου Εξωτερικών/ΓΓΑΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

Παλαιότερα άρθρα: