Όλες οι αλλαγές στο Λύκειο: τί προβλέπει η νέα πρόταση;

panelladikes
Διαβάστε επίσης

Ανατροπές στο Λύκειο φέρνει η εισήγηση της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία, καθώς ο πρόεδρος της ο κ. Αντώνης Λιάκος προτείνει μεταξύ άλλων την επαναφορά της τράπεζας θεμάτων για τις προαγωγικές εξετάσεις, τη συνέντευξη ως κριτήριο επιλογής, καθώς τετραετείς σπουδές στο γυμνάσιο και διετές λύκειο.

Το υπόμνημα Λιάκου, παρότι δεν έχει λάβει την τελική του μορφή, βρίσκεται ήδη στα χέρια του κ. Φίλη. Προβλέπει δε για το Λύκειο, μεταξύ πολλών άλλων, τα εξής:

Α” Λυκείου. Στο τέλος της Α” Λυκείου οι μαθητές συμμετέχουν σε γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις, οι οποίες έχουν στόχο να τους ανατροφοδοτήσουν και να τους καθοδηγήσουν σχετικά με την πορεία τους.

Τα θέματα των εξετάσεων της Α” Λυκείου θα ορίζονται κατά ένα μέρος από τους διδάσκοντες και κατά ένα μέρος θα αντλούνται από τράπεζα θεμάτων, ενώ ο βαθμός σε αυτές θα συμμετέχει ως στοιχείο του προφορικού βαθμού, ο οποίος θα συμμετέχει στη διαμόρφωση της τελικής επίδοσης σε κάθε μάθημα. ∆εν υπάρχει διαδικασία απόρριψης ούτε μετεξεταστέοι.

Β” Λυκείου. Στο τέλος της Β” Λυκείου οι μαθητές συμμετέχουν σε γραπτές εξετάσεις με τις οποίες ολοκληρώνονται οι δευτεροβάθμιες σπουδές τους και αποκτούν τον σχετικό καταληκτικό τίτλο.

Η ύλη για τις τελικές εξετάσεις του Εθνικού Απολυτηρίου είναι αυτή της τελευταίας τάξης του Λυκείου (Β” τάξη), αλλά θεωρείται ότι ο μαθητής γνωρίζει και αυτά που διδάχτηκε κατά την προηγούμενη τάξη (Α” τάξη) (δηλαδή δεν θα ζητηθεί, για παράδειγμα, η περιγραφή ενός φαινομένου που διδάχτηκε στην Α” Λυκείου, αλλά οι τύποι, τα μεγέθη και οι βασικές έννοιες θα θεωρούνται γνωστά και μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την απάντηση κάποιου θέματος).

Παλαιότερα άρθρα: