ΟΟΣΑ: 6 προτάσεις να εκσυγχρονιστεί το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα

oosa
Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Σε νέα του μελέτη ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασία και Ανάπτυξης προτείνει έξι βασικά μέτρα που πρέπει να λάβει η ελληνική Κυβέρνηση προκειμένου να εκσυγχρονιστεί το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα.

Οι προτάσεις αυτές γίνονται στο πλαίσιο των συμβουλευτικών υπηρεσιών που προσφέρει ο ΟΟΣΑ στην Ελλάδα.

Οι συγκεκριμένες συστάσεις περιλαμβάνονται στην «Εργαλειοθήκη Νο 3», οι μεταρρυθμίσεις της οποίας θα πρέπει να έχουν υιοθετηθεί από την κυβέρνηση έως το τέλος του έτους. Υπενθυμίζουμε ότι η «Εργαλειοθήκη Νο 3», εκτός του ηλεκτρονικού εμπορίου που έχει χαρακτηρισθεί ως τομέας προτεραιότητας, περιλαμβάνει και μεταρρυθμίσεις στους τομείς των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, της Μεταποίησης, του Χονδρικού Εμπορίου και των Κατασκευών.

Οι βασικές συστάσεις του ΟΟΣΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο έχουν κοινοποιηθεί στο υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού από τα μέσα Μαΐου και, όπως έχει ήδη συσταθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία θα τις ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο το αργότερο έως τα τέλη Δεκεμβρίου.

Συνοπτικά, οι συστάσεις του ΟΟΣΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο περιλαμβάνουν:

- Την υιοθέτηση ενιαίου ορισμού του «καταναλωτή» σε ολόκληρο το σώμα του κύριου νόμου για την προστασία του καταναλωτή (Νόμος 2251/1994)
- Την υιοθέτηση ενιαίου ορισμού του «προμηθευτή» σε ολόκληρο το σώμα του κύριου νόμου για την προστασία του καταναλωτή
- Τη διευκρίνιση των ορισμών και της διάκρισης μεταξύ νομικών και εμπορικών εγγυήσεων.
- Την κατάργηση ορισμένων υποχρεωτικών απαιτήσεων που επιβάλλονται στους τελικούς (εγχώριους) πωλητές, οι οποίες συνδέονται με τις εμπορικές εγγυήσεις.
- Την παρακολούθηση και αναθεώρηση εντός δύο ετών του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν στην πράξη οι μηχανισμοί Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ADR) μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών, ώστε να αποφεύγονται δυνητικές καθυστερήσεις και συνωστισμοί.
- Την απλοποίηση και κωδικοποίηση του κύριου νόμου περί προστασίας καταναλωτή και ρητή κατάργηση της παρωχημένης και μη ισχύουσας νομοθεσίας στο συγκεκριμένο τομέα.

Σε κάθε περίπτωση, σημείωσε ο κ. Ennis η νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή πρέπει να απλοποιηθεί και να κωδικοποιηθεί προκειμένου να μειωθούν τα έξοδα έννομης προστασίας και συμμόρφωσης για τις εγχώριες επιχειρήσεις.

Επίσης, η νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή πρέπει να εκσυγχρονιστεί ώστε να λάβει υπ” όψη και τις συναλλαγές μεταξύ των καταναλωτών (C2C). Επίσης, η νομοθεσία θα πρέπει να αποφύγει το οποιοδήποτε ανταγωνιστικό μειονέκτημα των εγχωρίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα, το οποίο θα μπορούσε να μειώσει την δυνατότητά τους να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά στην παγκόσμια αγορά. Οι τελικές προτάσεις του ΟΟΣΑ για το σύνολο των τομέων που περιλαμβάνει η «Εργαλειοθήκη Νο 3» θα παρουσιαστούν το Νοέμβριο.

Τέλος, η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί με σωστό τρόπο και να γίνει ένα σωστό άνοιγμα στην αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου, η οποία είναι σε μία διαδικασία συνεχούς ανάπτυξης, οπότε θα πρέπει η πολιτική ηγεσία και οι αρμόδιοι φορείς να προχωρήσουν στις θεσμικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν για να μπορεί να έχει ανοδική πορεία το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Παλαιότερα άρθρα: