Παρατείνεται η θητεία των ειδικευόμενων γιατρών στο ΕΣΥ

16d3f29b897a28eab99925bc8cfd64f9_XL
Διαβάστε επίσης

Την παράταση της θητείας των ειδικευόμενων γιατρών ακόμα και όταν λαμβάνουν τον τίτλο της ειδικότητας αποφάσισε η ηγεσία του υπουργείου Υγείας τροποποιώντας τη σχετική υπουργική απόφαση.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, «ιατροί που έχουν ολοκληρώσει τον χρόνο εκπαίδευσής τους και παραμένουν με παράταση της σύμβασής τους στην οργανική τους θέση, δύνανται να παραμείνουν μέχρι την ημερομηνία της λήξης της σύμβασής τους και στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της παράτασής τους έχουν αποκτήσει τίτλο ειδικότητας».

Ακόμη, τονίζεται ότι «ιατρός που συμπληρώνει το πρώτο εξάμηνο της παράτασης παραμονής του και επιθυμεί την έγκριση της αίτησής του για παράταση παραμονής ενός εξαμήνου ακόμη, υποχρεούται να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση που να δηλώνει ότι δεν έχει αποκτήσει τίτλο ειδικότητας».

Παλαιότερα άρθρα: