Ποιος επιλέγει τα Facebook Trends

Νέα εικόνα bitmap
Διαβάστε επίσης

Ένα manual διέρρευσε στο διαδίκτυο, το οποίο αφορά το κομμάτι των trending news στο Facebook.

Σύμφωνα με τον επίσημο οδηγό χρήσης του Facebook, ελέγχονται από ανθρώπους αλλά και από τον αλγόριθμο του δημοφιλούς κοινωνικού δικτύου.

Επιπλέον, το manual που απευθύνεται στους εργαζομένου, δείχνει ότι μπορεί οι αλγόριθμοι να παίζουν σημαντικό ρόλο, όμως τελικά οι άνθρωποι κάνουν αυτό, που θέλουν, αφού κάθε editor έχει τη δυνατότητα να παρεμβάλει θέματα ή να αντικαταστήσει ένα θέμα με κάποιο άλλο.

Μάλιστα, στο manual αυτό φαίνεται ότι τα trends προέρχονται από 10 μέσα τα οποία είναι το BBC News, το CNN, το Fox News, το Guardian, το NBC News, οι New York Times, το USA Today, η Wall Street Journal, η Washington Post, το Yahoo News και η Yahoo.

Από την πλευρά του το Facebook, δήλωσε ότι οι πηγές του είναι πολύ περισσότερες, αλλά χρησιμοποιεί τα παραπάνω μέσα για να διασταυρώνει τα θέματα έτσι ώστε το τελικό προϊόν που προσφέρει να είναι «υψηλής ποιότητας».

Παλαιότερα άρθρα: