Προσλαμβάνονται 150 άτομα στον ΕΛΓΑ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

e4f574a2d253b47dc855d80e6e8131e4_XL
Διαβάστε επίσης

Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 150 ατόμων. Πρόκειται για 140 άτομα του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων και δέκα άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών (ανά την Επικράτεια) του ΕΛ.Γ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Η δεκαήμερη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων άρχισε την Πέμπτη 16-07-2015 και λήγει τη Δευτέρα 27-07-2015 (τελευταία ημέρα παραλαβής εμπρόθεσμων αιτήσεων).

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

Παλαιότερα άρθρα: