Προσλήψεις 165 ατόμων στους Δήμους Αθηναίων, Νίκαιας και Ιωαννιτών – Ειδικότητες και προθεσμίες

brefonipiakos_stathmos
Διαβάστε επίσης

Ο Δήμος Αθηναίων Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με συνολικά εκατόν εξήντα πέντε άτομα (165) για την κάλυψη των αναγκών και τη στελέχωση των δομών των συνεργαζόμενων Δήμων, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου 1.4.γ/13: “Προώθηση δημιουργικών δραστηριοτήτων νηπίων στις υφιστάμενες δομές των βρεφονηπιακών σταθμών με στόχο την αλληλεπίδραση παιδιών μεταναστών και γηγενών” συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 30/06/2015. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί, άνα τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων: 48 άτομα, ειδικότητας  ΠΕ Νηπιαγωγών- ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων στον Δήμο Αθηναίων, 12 άτομα, ειδικότητας ΠΕ Νηπιαγωγών- ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων  στον Δήμο Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη, 15 άτομα, ειδικότητας ΠΕ Νηπιαγωγών- ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων στον Δήμο Ιωαννιτών, 48 άτομα, ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων στον Δήμο Αθηναίων, 12 άτομα, ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων στον Δήμο Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη, 15 άτομα, ειδικότητας ΔΕ Βοηθών  Βρεφονηπιοκόμων στον Δήμο Ιωαννιτών και 15 άτομα, ειδικότητας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων στον Δήμο Ιωαννιτών.

Για τις θέσεις Βρεφονηπιοκόμων ζητούνται: πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

Αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 20 Απριλίου 2015 και ώρα 12:00 μ. Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: τηλ:2105277189, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 έως 16:00.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΕ Νηπιαγωγών – Βρεφονηπιοκόμων 48

ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 48

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΕ Νηπιαγωγών – ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 15

ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 15

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 15

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΠΕ Νηπιαγωγών – ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 12

ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 12

Παλαιότερα άρθρα: