Προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων στην ΕΛΣΤΑΤ – Τι προσόντα απαιτούνται

ELSTAT
Διαβάστε επίσης

Στο ΑΣΕΠ βρίσκεται η νέα προκήρυξη για την πρόσληψη 33 μόνιμων υπαλλήλων στην ΕΛΣΤΑΤ, με τη διαδικασία της σειράς προτεραιότητας.
Η προκήρυξη αναμένεται τις επόμενες ημέρες να σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η 20ήμερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

Ειδικότητες και προσόντα

Όλες οι θέσεις θα είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν κάποιο από τα παρακάτω πτυχία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, μιας από τις παρακάτω ειδικότητες…

Διαβάστε τη συνέχεια στο: http://www.pagkrati.gr/2014/10/blog-post_534.html

Παλαιότερα άρθρα: