Προσλήψεις στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών

brefo
Διαβάστε επίσης

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ενέκρινε την πρόσληψη εκατόν είκοσι έξι (126) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας

δύο (2) μηνών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007και της περ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 ως εξής:… Διαβάστε τη συνέχεια στο http://www.pagkrati.gr/2014/11/blog-post_64.html

Παλαιότερα άρθρα: