Πρόσθετες επιχορηγήσεις 200.000 ευρώ σε Σαμοθράκη και Ωρωπό για τις θεομηνίες

537715_b40e89ea0d-bb8a99a26e14c564
Διαβάστε επίσης

Πρόσθετες επιχορηγήσεις, ύψους 200.000 ευρώ, ενέκρινε ο υπουργός Εσωτερικών για τους δήμους Σαμοθράκης και Ωρωπού, ανεβάζοντας σε 1,1 εκατ. ευρώ το ύψους των οικονομικών ενισχύσεων προς τους δύο δήμους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις σοβαρές ζημιές που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες.

Σε ό,τι αφορά τον δήμο Σαμοθράκης, ο υπουργός Εσωτερικών ενέκρινε πρόσθετη επιχορήγηση 150.000 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό που έχει αποδοθεί στο Δήμο Σαμοθράκης, προκειμένου να αποκατασταθούν βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης (που προκλήθηκαν από την πρόσφατη πλημμύρα που έπληξε το νησί)  στις 600.000 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τον δήμο Ωρωπού, με την επιπρόσθετη επιχορήγηση ύψους 50.000 ευρώ, το συνολικό ποσό που έχει αποδοθεί στο Δήμο Ωρωπού, προκειμένου να αποκατασταθούν βλάβες στην ύδρευση αλλά και στις υποδομές του δήμου (που προκλήθηκαν από την πρόσφατη πυρκαγιά που έπληξε την Ανατολική Αττική)  ανέρχεται σε 510.000 ευρώ.

Παλαιότερα άρθρα: