Προτάσεις του ΕΒΕΠ σχετικά με τον νέο αναπτυξιακό νόμο

ebep
Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων προχώρησε στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων σχετικά με την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για τις στρατηγικές επενδύσεις και τον αναπτυξιακό νόμο, ο οποίος πρόκειται να κατατεθεί μέσα στο επόμενο διάστημα.

Μάλιστα, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Βασίλης Κορκίδης σε ότι αφορά την πρόσκληση της Γραμματείας δήλωσε: «ότι είναι θετικός σε οποιαδήποτε μεταρρύθμιση, η οποία κινείται στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των κινήτρων των επενδυτών και το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις στρατηγικές επενδύσεις και του αναπτυξιακού νόμου φαίνεται να επιδιώκει να στηρίξει την αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας δίνοντας έμφαση στις μικρές επιχειρήσεις…»

Μάλιστα ήδη το ΕΒΕΠ έχει προχωρήσει στην αποστολή των προτάσεων αυτών, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι: «με δεδομένες τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες και την επιχειρηματική πραγματικότητα, κρίνεται σκόπιμη η μείωση του κόστους επένδυσης, ώστε να δοθεί κίνητρο σε περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις να ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο. Ουσιαστικά, πρόκειται για εξορθολογισμό των οικονομικών ορίων επένδυσης, με βάση τις σημερινές οικονομικές συνθήκες».

Αναλυτικότερα, οι θέσεις του ΕΒΕΠ συνοψίζονται στα κάτωθι σημεία:

- Για την ένταξη των επενδυτικών προτάσεων στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ο ρόλος της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας.

- Στα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά εξειδικεύουν τον ορισμό των Στρατηγικών Επενδύσεων, θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η δράση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Προτείνεται η συμπερίληψη ενός σχεδίου δράσεων για την επιστροφή μέρους του παραγόμενου πλούτου στην τοπική κοινωνία για σκοπούς κοινωνικής προστασίας.

- Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμη η πριμοδότηση των επενδυτών, οι οποίοι προβλέπουν συνεργασία με υπεργολάβους, αναδόχους, προμηθευτές οι οποίοι εξ ορισμού ανήκουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της τοπικής κοινωνίας. Με αυτό τον τρόπο, ενισχύεται η τοπική επιχειρηματικότητα.

- Για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, η προβλεπόμενη συμμετοχή πέντε μελών, οριζόμενων από κοινωνικούς εταίρους, δεν μπορεί να είναι «και καθ” υπέρβαση» του ανώτατου οριζόμενου αριθμού των μελών του, για το λόγο ότι με τον όρο αυτό δεν εξασφαλίζεται η απαραίτητη αντιπροσωπευτικότητα των εν λόγω εταίρων.

- Στην περίπτωση αίτησης, του ιδιώτη επενδυτή, απένταξης της επένδυσής του, λόγω της μη αιτιολογημένης καθυστέρησης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της διοίκησης, θα μπορεί να προβλεφθεί η δυνατότητα επανεισαγωγής του αιτήματος προς εξέταση, μέσα σε 30 ημέρες, προθεσμία εντός της οποίας μπορεί να μεσολαβήσει άρση των σχετικών προβλημάτων.

- Θα πρέπει να προβλέπεται επαρκής βαθμός δημοσιότητας (workshops, ημερίδες κ.τ.λ.), εκ μέρους του επενδυτή, αναφορικά με τις επιθυμητές συνέργειες με προμηθευτές/ υπεργολάβους για την υλοποίηση της επένδυσης, ώστε να εξασφαλίζεται με αυτό τον τρόπο η μέγιστη δυνατή διαφάνεια.

- Τα κίνητρα – ωφελήματα που απολαμβάνουν οι στρατηγικές επενδύσεις κρίνονται αρκετά ασαφή, ιδίως αν ληφθεί υπόψη, το ισχύον φορολογικό σύστημα και τη δεδομένη οικονομική συγκυρία. Προτείνεται η συγκεκριμενοποίηση των κινήτρων, σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό και η συμπερίληψη της έννοιας της πραγματικής φορολογικής ελάφρυνσης μιας στρατηγικής επένδυσης.

- Θεωρείται αναγκαίος ο ακριβής προσδιορισμός των προδιαγραφών και των τεχνικών χαρακτηριστικών για την επιλογή των επενδύσεων που θα ενεργοποιούν το νόμο περί της άδειας διαμονής. Περαιτέρω, θεωρείται αναγκαίο να εγκαινιαστεί και ένας συγκεκριμένος μηχανισμός παρακολούθησης της πορείας της επένδυσης, καθώς επίσης και της συνεχούς αξιολόγησής της, κατά πόσο δηλαδή ωφελεί την ανάπτυξη και την εθνική οικονομία της χώρας. Στο σχετικό μηχανισμό, τόσο της επιλογής όσο και της αξιολόγησης, θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά και εκπρόσωποι των φορέων της αγοράς.

- Η δυνητική επέκταση της χορήγησης των αδειών παραμονής και σε άλλες κατηγορίες επιχειρηματικής δραστηριότητας, εκτός της υλοποίησης ξένων άμεσων επενδύσεων, βρίσκει το ΕΒΕΠ άκρως αντίθετο.

- Οι αλλοδαπές εταιρείες, οι οποίες δύνανται να εγκαθίστανται στην Ελλάδα και να απολαμβάνουν των ειδικών προνομίων του νόμου, θα πρέπει να έχουν κυρίως υποστηρικτικό και όχι συναλλακτικό χαρακτήρα.

Η οποιαδήποτε διεύρυνση του σκοπού των προς εγκατάσταση εταιρειών δεν ενδείκνυται, αν δε αποφασιστεί να γίνει, θα πρέπει να επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η συνεργασία μητρικών και επιγενόμενων εταιρειών σε επιχειρηματικό επίπεδο μπορεί κάλλιστα να οδηγήσει σε έξαρση του φαινομένου των τριγωνικών συναλλαγών.

Το ΕΒΕΠ προτείνει τη σύσταση Επιτροπής εμπειρογνωμόνων, η οποία θα επεξεργαστεί και θα καταρτίσει, τόσο διαδικασίες διασφάλισης των υπαγόμενων εταιρειών, όσο και τη δυνητική διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους, πάντοτε στο πλαίσιο της διαφύλαξης ενός υγιούς, ελεύθερου και του θεμιτού ανταγωνισμού.

Εν κατακλείδι, είναι θετικό το γεγονός ότι επίσημοι κρατικοί φορείς κάνουν άνοιγμα για προτάσεις προς τους αρμόδιους φορείς, αλλά θα είναι ακόμα πιο θετικό αν μπορέσουν οι παραπάνω προτάσεις και όποιες άλλες που να βρίσκονται σε μία λογική αλληλουχία, να εφαρμοστούν. Άλλωστε για αυτό υφίστανται οι αρμόδιοι φορείς, προκειμένου να προτείνουν σε νομοσχέδια διάφορες λύσεις που θεωρούν ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν.

Παλαιότερα άρθρα: