Πρώτη πανελλαδικά δικαστική απόφαση για δάνεια σε ελβετικό φράγκο

fragko
Διαβάστε επίσης

Την 20-8-2014 εκδόθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο, η πρώτη πανελλαδικά δικαστική απόφαση ασφαλιστικών μέτρων δανειολήπτη ελβετικού φράγκου, βάση της οποίας ΔΙΑΤΑΣΣΕΤΑΙ η τράπεζα να ανέχεται την καταβολή των δόσεων ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αγωγής του.

Η δικηγόρος που χειρίστηκε την υπόθεση, κ. Νούκα Αριάδνη επισημαίνει, ότι επρόκειτο για μια άκρως σημαντική δικαστική απόφαση με εξαιρετική νομική θεμελίωση και ενδιαφέρουσες ουσιαστικές παραδοχές. Είναι αξιοσημείωτο, ότι σχετικά με την ουσία της υπόθεσης, για πρώτη φορά αναγνωρίστηκε δικαστικά, ότι οι τραπεζικοί υπάλληλοι προώθησαν ΜΟΝΟ το ελκυστικό τμήμα της σύμβασης, δηλαδή προώθησαν το χαμηλό επιτόκιο και την χαμηλή δόση ΧΩΡΙΣ οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση του δανειολήπτη.

Παλαιότερα άρθρα: