Ψήφισμα του ΕΚ: Κοινή ευρωπαϊκή δράση για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

psifisma
Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Πρόσφατα, κατόπιν συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφασίστηκε η έκδοση ενός μη νομοθετικού ψηφίσματος για την δημιουργία μίας κοινής ευρωπαϊκής δράσης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Στο παρόν άρθρο θα αναλυθεί το ψήφισμα αυτό σε όλη του την έκταση.

Με αφορμή, το γεγονός ότι τα κράτη μέλη πρέπει μέχρι το 2020 να έχουν μειώσει το φορολογικό κενό που έχει δημιουργηθεί από φόρους που δεν έχουν εισπραχθεί, οι οποίοι ανέρχονται στο ποσό του ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ, το Κοινοβούλιο ενέκρινε μη νομοθετικό ψήφισμα το οποίο περιλαμβάνει μέτρα για την πάταξη των φορολογικών παραδείσων και την κάλυψη των νομικών κενών.

Το ψήφισμα αυτό περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα[1]:

Μείωση του φορολογικού κενού

Ένα μέτρο που περιλαμβάνεται στο ψήφισμα είναι η μείωση του φορολογικού κενού που δημιουργείται από την απώλεια εσόδων λόγω φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής, οι οποίες αποτελούν παράνομες δραστηριότητες, αλλά και λόγω φοροαποφυγής, η οποία αποτελεί νόμιμη, αλλά αθέμιτη αξιοποίηση του φορολογικού καθεστώτος για περιορισμό ή αποφυγή των φορολογικών υποχρεώσεων.

Διασταύρωση φορολογικών και τελωνειακών δεδομένων των κρατών

Ως ένα άλλο μέτρο οι ευρωβουλευτές προτείνουν τα ευρωπαϊκά κράτη να συνεργαστούν προκειμένου να εναρμονίσουν τις φορολογικές τους βάσεις, να επιβάλουν μέτρα για την πρόληψη αθέμιτων πρακτικών των επιχειρήσεων που οδηγούν τα κέρδη τους σε φορολογικούς παραδείσους και να βελτιώσουν τη διασταύρωση των τελωνειακών και φορολογικών τους δεδομένων, ώστε να μειωθεί η απάτη με τον ΦΠΑ.

Για να ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ και να κρατήσουν τον επιζήμιο φορολογικό ανταγωνισμό στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο, οι ευρωβουλευτές προτείνουν με δεύτερο ψήφισμα που υιοθέτησαν τη δημιουργία ενός κοινοτικού συστήματος πληροφοριών φορολογικής φύσεως για τη διευκόλυνση του συντονισμού της ΕΕ, την παροχή φορολογικών στοιχείων και την παρακολούθηση των περικοπών και αυξήσεων που επήλθαν στο εσωτερικό φορολογικό σύστημα της κάθε χώρας.

Διακοπή  χρηματοδοτήσεων σε άτομα που συνδέονται με φορολογικά αδικήματα

Οι ευρωβουλευτές πρότειναν με το ψήφισμα αυτό να μην δίνεται καμία ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ή κρατική ενίσχυση σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν τα φορολογικά πρότυπα της ΕΕ, ενώ κάθε εταιρεία που υποβάλει προσφορά για δημόσια σύμβαση θα πρέπει να αποκαλύπτει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με ενδεχόμενες κυρώσεις ή καταδίκες για αδικήματα φορολογικού χαρακτήρα. Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει επίσης να δικαιούνται να καταγγείλουν τη σύμβαση, εάν ένας προμηθευτής παραβιάσει υποχρεώσεις φορολογικής συμμόρφωσης.

Δημιουργία λίστας με κράτη με τον χαρακτηρισμό ‘φορολογικοί παράδεισοι’

Το ψήφισμα εισάγει ως μέτρο την διαβούλευση μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να αποφασίσουν έναν κοινό ορισμό του κράτους ‘φορολογικού παραδείσου’ και να καταρτίσουν στην συνέχεια μία λίστα με όλα τα κράτη, τα οποία είναι φορολογικός παράδεισος.

Σε δήλωση του, μετά την έγκριση του μη νομοθετικού ψηφίσματος, ο εισηγητής Ildiko Gall-Pelcz (ΕΛΚ, Ουγγαρία) αναφέρει: «Χρειαζόμαστε μία κοινή πλατφόρμα για την ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν τη φορολογία και τα φορολογικά συστήματα που ενισχύουν την ανάπτυξη. Αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι περισσότερους φόρους, αλλά περισσότερους ανθρώπους και επιχειρήσεις που πληρώνουν τους φόρους που τους αναλογούν».[2]

Εν κατακλείδι, σε αυτό το άρθρο παρουσιάστηκε εκτενώς το μη νομοθετικό ψήφισμα του ΕΚ με το οποίο οι ευρωβουλευτές προτείνουν να γίνει μία κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Παρατηρείται μέσα από αυτό το ψήφισμα η όλο και αυξανόμενη προσπάθεια για δημιουργία κοινών πολιτικών, οι οποίες θα αντιμετωπίσουν τα κοινά προβλήματα των κρατών μελών. Τα μέτρα αυτά μπορούν να βοηθήσουν τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να εξοικονομηθούν τα χρήματα που χρειάζονται για να διορθωθεί η οικονομική κατάσταση της Ένωσης.


[1] Ψήφισμα μη νομοθετικού περιεχομένου του ΕΚ στις 21 Μαϊου 2013: 20130521IPR08701

[2] Δελτίο Τύπου του ΕΚ στις 7 Μαϊου 2013

Παλαιότερα άρθρα: