PwC: Η τεχνολογία αποτελεί ευκαιρία για το ασφαλιστικό κλάδο

pwc
Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Πρόσφατα εκδόθηκε μία παγκόσμια έρευνα της PwC με τίτλο «Seizing the Future», η οποία παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο οι διευθύνοντες σύμβουλοι του ασφαλιστικού κλάδου αλλάζουν την εφαρμογή της τεχνολογίας για να αξιολογήσουν και να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των πελατών. Επιπλέον, θεωρούν ότι οι παράγοντες που πιθανώς να συμβάλλουν περισσότερο στην βελτίωση της σχέσης τους με τους πελάτες είναι τα δεδομένα και οι αναλύσεις (79%) και τα συστήματα διαχείρισης σχέσεων (76%).

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την PwC, οι νέοι τρόποι ανάλυσης δεδομένων δίνουν τη δυνατότητα στους ασφαλιστές να προετοιμάζονται καλύτερα για τις μελλοντικές εξελίξεις (προγνωστικές αναλύσεις – predictive analytics) αλλά και να προβλέπουν και να διαμορφώνουν τα αποτελέσματα, π.χ. μειωμένα ποσοστά ατυχημάτων και καλύτερη υγεία και φυσική κατάσταση (καθοδηγητικές αναλύσεις – prescriptive analytics). Αυτή η πιο προνοητική και προληπτική προσέγγιση αλλάζει τον ρόλο των ασφαλιστών δημιουργώντας μεγάλη κοινωνική αλλά και οικονομική αξία.

Παρ” όλα αυτά, η τεχνολογία προσφέρει και νέα κριτήρια αξιολόγησης της ικανοποίησης και ανταπόκρισης των πελατών και του κόστους υπηρεσιών και κάνει πιο εύκολη για τους πελάτες την αξιολόγηση και σύγκριση των ασφαλιστών έναντι των ανταγωνιστών τους. Για τις ασφαλιστικές εταιρείες, η ικανότητα να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις συχνά παρεμποδίζεται από αργοκίνητα και δυσλειτουργικά παραδοσιακά πληροφοριακά συστήματα και παραδοσιακούς τρόπους εργασίας.

Σχεδόν το 70% των διευθυνόντων συμβούλων του ασφαλιστικού κλάδου αντιμετωπίζουν την τεχνολογική αλλαγή ως απειλή για την ανάπτυξη και πάνω από το 60% αυτών είναι προβληματισμένοι για τις αλλαγές που παρατηρούνται στην καταναλωτική δαπάνη και τη συμπεριφορά των καταναλωτών.

Πολλά από αυτά τα νέα κριτήρια αξιολόγησης του ανταγωνισμού δημιουργούνται από εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech), οι οποίες συνεχώς αναζητούν κενά και αδυναμίες της αγοράς, χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία για να οξύνουν την αντίληψη των καταναλωτών και αξιοποιώντας φτηνά ψηφιακά κανάλια διανομής για να εκτοπίσουν εδραιωμένους ανταγωνιστές.

Το μέλλον επιφυλάσσει ακόμη μεγαλύτερες αλλαγές, καθώς η τεχνολογία δημιουργεί νέες ευκαιρίες συνεργασιών και εσόδων. Για παράδειγμα, δεδομένα που συλλέγονται από αισθητήρες αυτοκινήτων και εξοπλισμού μπορούν να παρέχονται σε κατασκευαστές και επισκευαστές ανοίγοντας τον δρόμο για νέες συνέργειες στον σχεδιασμό και τη συντήρηση.

Για τα μελλοντικά έσοδα θα μπορούσαν να εφαρμόζονται όλο και περισσότερο μοντέλα που δεν στηρίζονται μόνο σε ασφάλιστρα αλλά και σε συνδρομές. Κάποιοι ασφαλιστές ενδέχεται να επανεφεύρουν και τον ρόλο τους – από προστασία έναντι κινδύνων σε διαχείριση και διάθεση πληροφοριών, για παράδειγμα.

Από την έρευνα της PwC φαίνεται ότι για άλλη μια φορά οι οικονομικές εξελίξεις είναι αρνητικές. Σε σύγκριση με το 40% του 2015, μόλις το 28% των διευθυνόντων συμβούλων του ασφαλιστικού κλάδου σήμερα πιστεύει ότι η παγκόσμια οικονομία θα βελτιωθεί την ερχόμενη χρονιά, αντανακλώντας μια κατακόρυφη πτώση της αισιοδοξίας. Μάλιστα, ενώ το 38% των διευθυνόντων συμβούλων του ασφαλιστικού κλάδου δηλώνουν πολύ αισιόδοξοι για την αύξηση των εσόδων τους, το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί σε σχέση με το 2015 που ήταν 44%.

Σημειώνεται ότι το 70% των ασφαλιστών σκοπεύουν στους επόμενους 12 μήνες να αναλάβουν πρωτοβουλίες μείωσης του κόστους, ενώ σύμφωνα με τους διευθύνοντες συμβούλους του ασφαλιστικού κλάδου η τεχνολογία θα έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στη διαμόρφωση των προσδοκιών των πελατών στα επόμενα πέντε χρόνια.

Εν κατακλείδι, η έρευνα αυτή αποτυπώνει την διττή εφαρμογή της τεχνολογίας στον ασφαλιστικό κλάδο, είτε ως απειλή είτε ως ευκαιρία. Παρόλα αυτά η τεχνολογία βοηθάει στον εκσυγχρονισμό του ασφαλιστικού κλάδου και βοηθάει στις προγνωστικές αναλύσεις που γίνονται για τους πελάτες.

Παλαιότερα άρθρα: