ΣΕΒ: Ποτέ δεν είναι αργά για δεύτερη βιομηχανική επανάσταση!

sev
Διαβάστε επίσης

Τη σύσταση ενός Συμβουλίου Βιομηχανίας παρά τω ανασυσταθέν υφυπουργείο Βιομηχανίας προτείνει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, όπως αναφέρεται στο εβδομαδιαίο του δελτίο για την οικονομία, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο μαζί με την ενεργοποίηση των ανθρώπων της παραγωγής και την στήριξη της πολιτικής ηγεσίας, μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στην προσέλκυση επενδύσεων και τη νέα εκβιομηχάνιση της χώρας.

Όπως επισημαίνει ο Σύνδεσμος στο δελτίο του, τελευταία γίνεται πολύ λόγος για επενδύσεις στην Ελλάδα όταν διεθνώς υπάρχει σχετική δυστοκία στην ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών. Το ποσοστό επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ, τόσο στην ΕΕ-28 όσο και τις ΗΠΑ, κυμαίνεται σήμερα κάτω του επιπέδου πριν την κρίση, σημειώνει ο ΣΕΒ.

Σε αυτό το ήδη βεβαρυμμένο διεθνές περιβάλλον, η Ελλάδα ενώ έχει τεράστια πλεονεκτήματα και πολλές ευκαιρίες για επενδύσεις, δεν διαθέτει θεσμικό πλαίσιο που να διασφαλίζει μία ελάχιστη ανταγωνιστική κερδοφορία σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο από τις επενδύσεις σε κλάδους που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά.

Και δεν είναι πλέον θέμα εργατικού κόστους ανά μονάδα προϊόντος σε σχέση με τις ανταγωνίστριες χώρες, σημειώνει ο ΣΕΒ. Είναι θέμα εμπιστοσύνης στις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, καθώς και σταθερότητας και διάρκειας στην εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής.

Η πορεία του κρατικού προϋπολογισμού τον Σεπτέμβριο δείχνει μια σταδιακή αποδυνάμωση των εσόδων, καθώς οι έκτακτοι παράγοντες που ενίσχυσαν τις πληρωμές φόρων τους προηγούμενους μήνες υποχωρούν. Η καθυστέρηση στη βεβαίωση του ΕΝΦΙΑ μπορεί να ερμηνεύσει ένα μέρος αυτής της υστέρησης, όμως η επίτευξη των νέων στόχων που έχουν τεθεί προϋποθέτει μια πάρα πολύ καλή πορεία των εσόδων στους μήνες που απομένουν. Η σημαντική αύξηση των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο μπορεί να οφείλεται στην αδυναμία του δημοσίου να λάβει μέτρα αναγκαστικής είσπραξης λόγω της επιβολής περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων.

Όπως επισημαίνει ο ΣΕΒ, παρόλο που η μεταποίηση χωρίς καύσιμα επιδεικνύει αντοχές, η τάση αποδυνάμωσης είναι πλέον εμφανής αντανακλώντας τα εμπόδια που ορθώνονται στην ανάκαμψη της οικονομίας. Την ίδια εικόνα δείχνουν και οι εξαγωγές χωρίς καύσιμα ενώ η αύξηση εσόδων από τον τουρισμό δεν αρκεί για να καλύψει τη μείωση του ναυτιλιακού συναλλάγματος, μεγάλο μέρος του οποίου πλέον παραμένει στο εξωτερικό. Η τάση μείωσης του εμπορικού στόλου με ελληνική σημαία, που εμφανίστηκε για πρώτη φορά πριν λίγους μήνες, σταδιακά εδραιώνεται.

Η χώρα μας έχει πολλές δυνατότητες και αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό, σημειώνει ο ΣΕΒ, αλλά υπογραμμίζει ότι υστερεί σε επιχειρηματικότητα. Μια σειρά από μελέτες δείχνουν πως οι συντηρητικές νοοτροπίες, η χαμηλή ανεκτικότητα και ο φόβος της αποτυχίας δεν είναι χαρακτηριστικά δημιουργικών κοινωνιών και εύρωστης επιχειρηματικότητας. Οι περιοριστικές κρατικές ρυθμίσεις και οι νοοτροπίες που αυτές ενθαρρύνουν εμποδίζουν τη χώρα μας σήμερα να γίνει μια Καλιφόρνια της Ευρώπης, όπου θα συνυπάρχουν οι δυναμικές επιχειρήσεις και η καινοτομική δημιουργικότητα.

Πηγή: reporter.gr

Παλαιότερα άρθρα: