ΣΕΒ: Υπερτροφικός δημόσιος τομέας

SEV
Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Πρόσφατα εκδόθηκε ένα νέο εβδομαδιαίο δελτίο του ΣΕΒ με τίτλο «Υπερτροφικός δημόσιος τομέας, εξουθενωμένη ιδιωτική οικονομία», στην οποία αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να μειωθούν οι αποδοχές του Δημοσίου τομέα. Η Ελλάδα πληρώνει υψηλότερους μεικτούς μισθούς από τον ιδιωτικό τομέα, ακριβώς όπως γίνεται και σε μια μέση ευρωπαϊκή χώρα, με τη διαφορά ότι στην Ελλάδα είναι 20 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο απ” ό,τι στην ΕΕ των 28.

Αναλυτικότερα, η Ελλάδα απασχολεί στο δημόσιο τομέα διπλάσιους μισθωτούς εργαζόμενους (16%), ως ποσοστό του συνόλου της μισθωτής απασχόλησης απ’ ό,τι η ΕΕ-28 (8%). Αποτελεί συνεπώς, δυσάρεστη έκπληξη για τον ιδιωτικό τομέα να καλείται, μέσω της υπερφορολόγησης, να «καλύψει» τα έξοδα ενός υπερτροφικού και καλύτερα αμειβόμενου προσωπικού που υπηρετεί στο δημόσιο.

Οι αμοιβές του προσωπικού της γενικής κυβέρνησης ανέρχονται στο 12,2% του ΑΕΠ ενώ στην ΕΕ-28 στο 10,2%, για συγκριτικά, πολύ χαμηλότερης ποιότητας προσφερόμενες υπηρεσίες. Η κατάσταση αυτή δεν είναι διατηρήσιμη στο μέλλον και χρήζει άμεσης προσαρμογής. Το κράτος οφείλει να λειτουργεί με υψηλότερη παραγωγικότητα και να μειώσει την δαπάνη για μισθούς.

Εν γένει, το κράτος στην Ελλάδα λειτουργεί σήμερα πέραν των δυνατοτήτων της ιδιωτικής οικονομίας, γεγονός που απομυζά πόρους αλλά και επενδύσεις και θέσεις εργασίας από τον ιδιωτικό τομέα και καταδικάζει την ελληνική οικονομία σε χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και υψηλή ανεργία.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι προβλέψεις για την πορεία της οικονομίας εξαρτώνται από την τήρηση των συμφωνηθέντων που θα οδηγήσουν σε ενίσχυση της εμπιστοσύνης, επέκταση της επενδυτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και των εξαγωγών. Πάντως, οι καλύτερες των αναμενομένων επιδόσεις της οικονομίας οφείλονται κυρίως στην κατανάλωση, που εξακολουθεί να στηρίζεται από την αρνητική αποταμίευση των νοικοκυριών.

Την ίδια ώρα η εμπιστοσύνη των καταναλωτών, μαζί με τις προσδοκίες απασχόλησης τους, χειροτερεύουν, την ώρα που η επιχειρηματική εμπιστοσύνη συνεχίζει να δείχνει σημάδια διστακτικής σταθεροποίησης. Ειδικά, στο λιανικό εμπόριο η υποχώρηση του κύκλου εργασιών έρχεται σε αντίθεση με τη σημαντική βελτίωση της εμπιστοσύνης. Καθώς τα εισοδήματα και η αποταμίευση παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, η μείωση των καταθέσεων συνεχίζεται.

Παρόλα αυτά, η χρηματοδότηση προς τις επιχειρήσεις ανέκαμψε το Μάρτιο, τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού αυξάνονται ως αποτέλεσμα των μέτρων που ελήφθησαν πέρυσι το καλοκαίρι και οι δαπάνες, όπως μισθοί και συντάξεις, της κεντρικής κυβέρνησης συγκρατούνται.

Η διάθεση περιουσιακών στοιχείων σε αξιοπρεπείς τιμές και μέσω διαδικασιών χωρίς υπερβολικό κόστος θα μπορούσε να δώσει την δυνατότητα σε ιδιώτες και επιχειρήσεις να συγκεντρώσουν πόρους για να καλύψουν υποχρεώσεις τους έναντι της αγοράς και του κράτους, έτσι ώστε να μπορέσουν να ορθοποδήσουν. Η διευκόλυνση της μεταβίβασης στοιχείων ενεργητικού όπως είναι τα ακίνητα μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση.
Η μείωση των περιττών επιβαρύνσεων, η απομάκρυνση διαδικαστικών και φορολογικών υπερβολών και ασαφειών καθώς και η δέσμευση για διατήρηση ευνοϊκών ρυθμίσεων που έχουν μεν θεσπιστεί, αλλά κινδυνεύουν να εκπνεύσουν, είναι συνεπώς προϋπόθεση για τη στήριξη της ανάκαμψης της οικονομίας.
Σε ότι αφορά την εφαρμογή των Μνημονίων, από το 2010 μέχρι σήμερα, το προσωπικό του δημόσιου τομέα έχει μειωθεί κατά 24% και ο μέσος μηνιαίος καθαρός μισθός κατά 14,6%. Στην ίδια περίοδο, οι προσλήψεις ανήλθαν περίπου σε 70.000 και οι αποχωρήσεις σε 200.000, κυρίως μέσω συνταξιοδότησης.
Αντίθετα, στο σύνολο της οικονομίας, ο μέσος μηνιαίος καθαρός μισθός μειώθηκε κατά 17,9% και οι απασχολούμενοι κατά 20,9%, κυρίως μέσω απολύσεων. Ειδικότερα, οι απασχολούμενοι από 4.585.000 το 2009 μειώθηκαν σε 3.535.000 το 2013 και έκτοτε έχουν αυξηθεί (2015) σε 3.626.000. Οι άνεργοι από 456.000 το 2009 αυξήθηκαν σε 1.328.000 το 2013 και έκτοτε έχουν μειωθεί (2015) σε 1.175 .000.
Ο ΣΕΒ προτείνει: «Η κατάσταση αυτή δεν είναι διατηρήσιμη στο μέλλον και χρήζει άμεσης προσαρμογής. Το κράτος οφείλει να λειτουργεί με υψηλότερη παραγωγικότητα και να μειώσει τη δαπάνη για μισθούς».
Εν κατακλείδι, η πρόταση του ΣΕΒ στο συγκεκριμένο οικονομικό δελτίο είναι πολύ σωστή, καθώς δεν γίνεται η χώρα να έχει το μεγαλύτερο δημόσιο τομέα, διότι με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος χρειάζεται προκειμένου να υπάρξουν επενδύσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν την οικονομία να αρχίσει να σημειώνει τα πρώτα σημάδια ανάπτυξης.

Παλαιότερα άρθρα: