Ίδρυμα Μποδοσάκη: Πρόσκληση στο πρόγραμμα φιλοξενίας και ενδυνάμωσης του Social Dynamo

socdynamo_bodosaki
Διαβάστε επίσης

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς οργανώσεις και άτυπες ομάδες της κοινωνίας των πολιτών να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Φιλοξενίας και Ενδυνάμωσης του Social Dynamo.

Το Social Dynamo αποτελεί μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη που υλοποιείται σε συνεργασία με το συν Αθηνά του Δήμου Αθηναίων και στοχεύει στην ενδυνάμωση οργανώσεων και ομάδων της κοινωνίας των πολιτών, με άξονες την επιμόρφωση, την επαγγελματική υποστήριξη και τη δικτύωση.

To Social Dynamo στεγάζεται σε έναν συνεργατικό χώρο (co-working space) στο κέντρο της Αθήνας, που είναι έτοιμος να υποδεχθεί οργανώσεις και ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες επιθυμούν να λάβουν υποστήριξη στα επόμενα στάδια της κοινωφελούς δράσης τους, ώστε να βελτιώσουν την λειτουργία τους και να μεγιστοποιήσουν τον κοινωνικό τους αντίκτυπο.

H υποστήριξη παρέχεται μέσω επιμορφωτικών δράσεων και ημερίδων, υπηρεσιών mentoring, coaching καθώς και μέσω δυνατοτήτων δικτύωσης.

Οι υπηρεσίες του Social Dynamo θα παρέχονται δωρεάν στις οργανώσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, για έξι μήνες, με δυνατότητα παράτασης. Στο πρόγραμμα θα ενταχθούν αρχικά έως 10 οργανώσεις – ομάδες.

Επιλέξιμες οργανώσεις είναι:

α) υφιστάμενα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα στην Ελλάδα (σωματεία, σύλλογοι, ΑΜΚΕ κ.ο.κ.) και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις με κοινωφελή δράση

β) άτυπες ομάδες πολιτών με κοινωφελή δράση.

Μη επιλέξιμες οργανώσεις – ομάδες είναι όσες εξαρτώνται από το Δημόσιο και από Ν.Π.Δ.Δ. και η δράση τους έχει θρησκευτικό ή πολιτικό χαρακτήρα.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 9η Δεκεμβρίου 2016. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν ως την 31η Ιανουαρίου 2017.

Το πλήρες κείμενο των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα, είναι διαθέσιμο εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Ίδρυμα Μποδοσάκη στο email: [email protected] ή τηλεφωνικά στο 210-7253832.

Παλαιότερα άρθρα: