ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Ανισότητα στη χώρα, αγύμναστοι οι νέοι της)

Ανισότητα στη χώρα, αγύμναστοι οι νέοι της

Τα κράτη που εμφανίζουν τα μεγαλύτερα επίπεδα εισοδηματικής ανισότητας στο εσωτερικό τους, είναι συνήθως αυτά όπου η νεολαία διαθέτει τη χειρότερη φυσική κατάσταση, κυρίως λόγω έλλειψης σωματικής άσκησης και χειρότερης διατροφής.

Σε αυτό το συμπέρασμα …

ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Ποια επαγγέλματα είναι τα πιο… γυμνασμένα)

Ποια επαγγέλματα είναι τα πιο… γυμνασμένα

Οι επιστήμονες, όπως μας δείχνουν με τις έρευνες που συνηθίζουν να διεξάγουν, φαίνεται πως ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την υγεία και τη φυσική κατάσταση των εργαζομένων, καθώς κατά καιρούς μελετούν λιγότερο ή περισσότερο παράδοξες συσχετίσεις μεταξύ …

ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Ξεχάστε το ασανσέρ και χρησιμοποιείστε τις σκάλες)

Ξεχάστε το ασανσέρ και χρησιμοποιείστε τις σκάλες

Αν ξεχάσετε το ασανσέρ και αρχίσετε να ανεβοκατεβαίνετε από τις σκάλες, μπορεί να σώσετε τη ζωή σας, αναφέρουν Ελβετοί ερευνητές.

Απαγορεύοντας τη χρήση των ασανσέρ αλλά και των κυλιόμενων κλιμάκων σε μια ομάδα εθελοντών, διαπίστωσαν …