Τέλος η έκδοση κλειδάριθμου για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δημοσίου

forologia
Διαβάστε επίσης

Ολοκληρώθηκε, από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η εγκατάσταση του ευρωπαϊκού κόμβου διαλειτουργικότητας, για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση, δηλαδή ο τρόπος που ένας διαδικτυακός τόπος ή ένα πληροφοριακό σύστημα αναγνωρίζει την πραγματική ταυτότητα του χρήστη μίας ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

Με τον τρόπο αυτό το ΥΔΜΗΔ φιλοδοξεί να καταργήσει την διαδικασία έκδοσης κλειδάριθμων που χορηγούν οι δημόσιες υπηρεσίες για την χρήση των ηλεκτρονικών τους υπηρεσιών.

Ο ευρωπαϊκός κόμβος διαλειτουργικότητας έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Secure identity across borders linked 2.0» (STORK 2.0) για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση. Σημειώνεται, ότι η διασύνδεση όσων παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες με τον νέο κόμβο, θα επιτρέπει την ηλεκτρονική ταυτοποίηση χωρίς την απαίτηση φυσικής παρουσίας για την απόκτηση κωδικών πρόσβασης ηή του κλειδάριθμου που έχει υιοθετήσει το δημόσιο στις ηλεκτρονικές του υπηρεσίες Με τον τρόπο αυτόν, όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, γίνεται ένα σημαντικό βήμα για τη δημιουργία, για πρώτη φορά, ενιαίου τρόπου πρόσβασης σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από δημόσιους, αλλά και ιδιωτικούς φορείς.

Οι πολίτες θα απαλλαγούν σταδιακά από την υποχρέωση να πηγαίνουν στις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και σε ιδιωτικές, προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να αποκτήσουν λογαριασμό πρόσβασης για κάθε ξεχωριστή ηλεκτρονική υπηρεσία, εφόσον αυτό το έχουν κάνει μία φορά στο παρελθόν. Ήδη, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχει διασυνδέσει τον διαδικτυακό τόπο για την Οδηγία των Υπηρεσιών σε ό,τι αφορά στον τομέα των επιχειρήσεων, προκειμένου να είναι απλή η διαδικασία ηλεκτρονικής αίτησης για τη αδειοδότηση σε επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών.

Επίσης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει διασυνδέσει υπηρεσίες που αφορούν στην ηλεκτρονική παρακολούθηση (e-learning) μαθημάτων, καθώς και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας έχει διασυνδέσει δοκιμαστική ηλεκτρονική υπηρεσία σε ό,τι αφορά στον τομέα της ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Παράλληλα, ετοιμάζεται η διασύνδεση ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως:

- Η απόκτησή ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων και Πληροφόρησης (ώστε να αναζητείται εύκολα και γρήγορα ο τίτλος σπουδών από πανεπιστήμιο του εξωτερικού).

- Η διασύνδεση με τις υπηρεσίες των ηλεκτρονικών δημοσίων προμηθειών (ώστε να περιοριστεί η γραφειοκρατία και να ενισχυθεί η διαφάνεια). Στο μεταξύ, από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης διοργανώθηκε, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, η Γενική Συνέλευση του έργου STORK 2.0 στην Αθήνα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν περίπου 90 εκπρόσωποι από 19 χώρες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα βασικότερα συμπεράσματα της συνάντησης ήταν:

1) Η Ελλάδα, η Εσθονία και η Ισλανδία είναι οι πρώτες χώρες που έχουν υλοποιήσει την υποδομή αυθεντικοποίησης σε εθνικό επίπεδο, ενώ μέχρι το τέλος του 2014 αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στις περισσότερες από τις υπόλοιπες 16 χώρες.

2) Μέσα στο 2015 αναμένεται η ενσωμάτωση πολλών ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους τομείς υγείας, επιχειρήσεων, εκπαίδευσης και ηλεκτρονικής τραπεζικής, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που θα είναι προσβάσιμες από τους πολίτες των συμμετεχόντων χωρών.

Παλαιότερα άρθρα: