Θετική ώθηση στις επιδόσεις της οικονομίας διακρίνει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο

8etikh_o8hsh_oikon
Διαβάστε επίσης

Σε πρόσφατη μελέτη του το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο διακρίνει θετική ώθηση στις επιδόσεις της οικονομίας το 2017, ενώ γνωμοδοτεί και για τις μακροοικονομικές προβλέψεις που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο του ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού.

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, «το γεγονός ότι στην οικονομία εφαρμόζεται πρόγραμμα προσαρμογής που έχει συμφωνηθεί με τους θεσμούς, θέτει περιορισμούς ως προς την εμβέλεια της τρέχουσας αξιολόγησης, ενώ προστίθεται ότι αυτή η αξιολόγηση στηρίζεται σε στοιχεία και πληροφορίες που έθεσε στη διάθεση του ΕΔΣ η γενική διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών, καθώς και σε δικές του εκτιμήσεις».

Όπως αναφέρεται, λοιπόν, στην αξιολόγηση, για το 2016, το ΕΔΣ θεωρεί ότι είναι «πολύ πιθανή σημαντική επιβράδυνση της ύφεσης, ενώ δεν αποκλείεται το έτος να κλείσει με ρυθμό 0%, εφόσον τα στοιχεία του 3ου τριμήνου πιστοποιήσουν, όπως αναμένεται, αυξητική τάση».

«Υπό αυτές τις συνθήκες» συνεχίζει «είναι δυνατόν να υπάρξει αυξητικός αντίκτυπος στο ΑΕΠ του 2017. Η ευκταία επιτάχυνση των πληρωμών που συνδέονται με την ολοκλήρωση του ΠΔΕ, μέχρι το τέλος του έτους και η εξόφληση των υποχρεώσεων του Δημοσίου που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, ενόψει της δεύτερης υπο-δόσης του δανειακού προγράμματος, δύνανται, πράγματι να βελτιώσουν τα αποτελέσματα του 2016 και να δώσουν περαιτέρω θετική ώθηση στις επιδόσεις της οικονομίας το 2017.

Για το 2017, η εκτίμηση αύξησης του ΑΕΠ με ρυθμό 2,7% αξιολογείται ως αρκετά αισιόδοξη και υπό προϋποθέσεις. Θετική επίδραση θα έχουν παράγοντες, όπως η πολιτική σταθερότητα, η σταδιακή άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και άλλων εστιών αβεβαιότητας, η βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας στην οικονομία, όπως και των προσδοκιών νοικοκυριών και επιχειρήσεων».

Στα ειδικότερα σχόλια για το 2017 αναφέρονται τα εξής:

«1. Ιδιωτική κατανάλωση: Κατά την εκτίμηση του διοικητικού συμβουλίου του ΕΔΣ, αναμένεται αύξηση της τάξης τουλάχιστον του 1% για το 2017, ενώ το 1,8% θεωρείται αρκετά αισιόδοξο, λόγω της πίεσης που ασκείται στο διαθέσιμο εισόδημα από τα πρόσφατα φορολογικά μέτρα. Η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης αναμένεται να προέλθει, κυρίως, από την σταδιακή αναστροφή του οικονομικού κλίματος και τη μείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τους ιδιώτες. Ακόμη, αναμένεται περαιτέρω διοχέτευση των αποταμιεύσεων προς την οικονομία με έμφαση στην ιδιωτική κατανάλωση.

2. Δημόσια κατανάλωση: Είναι το κυριότερο εργαλείο της δημοσιονομικής πολιτικής, άρα μέγεθος ουσιαστικά απόλυτα ελεγχόμενο από την κυβέρνηση – στο πλαίσιο, βεβαίως, του προγράμματος προσαρμογής.

3. Συνολικές Επενδύσεις: Η εκτίμηση – στόχος για τις επενδύσεις το 2017 στηρίζεται, κυρίως, σε μεγάλη αύξηση των επενδύσεων για εξοπλισμό. Υπάρχουν, πράγματι, οι προϋποθέσεις για μια σημαντική αύξηση των ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων. Η αισιοδοξία αυτή στηρίζεται σε βάσιμες προβλέψεις – στόχους, διότι αναμένεται αναστροφή του επενδυτικού κλίματος με τις εξαγγελθείσες επενδύσεις για μεγάλα έργα, τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, τις θετικές προσδοκίες αναφορικά με την υλοποίηση του «πακέτου Γιουνκέρ» και την αναμενόμενη βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης της οικονομικής δραστηριότητας με την ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.

4. Εισαγωγές και εξαγωγές: Η ανάκαμψη των εξαγωγών και των εισαγωγών θεωρείται εύλογη, ύστερα από τις σημαντικές μειώσεις που υπέστησαν κατά το παρελθόν 12μηνο για έκτακτους λόγους (κεφαλαιακοί έλεγχοι, πτώση μεταφορικών ναύλων, κλπ).

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνονται ως ένα γενικό σχόλιο τα εξής:

α. Οι ρυθμοί μεταβολής του 2016 βασίζονται σε στοιχεία που αναφέρονται στο Α ́ εξάμηνο του έτους και προβλέψεις για το Β ́ εξάμηνο. Με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 3ο τρίμηνο που θα είναι διαθέσιμα τον Νοέμβριο, είναι πιθανόν να αναθεωρηθούν αυτές οι προβλέψεις. Για το σύνολο του 2016, οι ανεξάρτητες προβλέψεις του ΕΔΣ για το ΑΕΠ, βάσει των δεδομένων του Α ́ εξαμήνου, δείχνουν αντίστοιχες τάσεις, περί το -0,3%.

β. Οι ρυθμοί μεταβολής που αφορούν στο 2017 είναι μάλλον στόχοι – εκτιμήσεις, παρά προβλέψεις, αφού για κάθε συνιστώσα του ΑΕΠ χρησιμοποιούνται διαφορετικές μεθοδολογίες, ενώ για το συνολικό ΑΕΠ το ποσοστό +2,7% σαφώς τίθεται ως στόχος που πρέπει να είναι συνεπής με το συμφωνηθέν με τους θεσμούς πρόγραμμα δανειακής στήριξης.

γ. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο σύνολό τους οι αναφερόμενοι ρυθμοί μεταβολής γενικώς συγκλίνουν -με δευτερεύουσες, επιμέρους, διαφορές -προς τις προβλέψεις που έχει δημοσιοποιήσει η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως και προς τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Υπενθυμίζεται ότι το Δημοσιονομικό Συμβούλιο λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή και συνδέεται με το ΚΕΠΕ, το οποίο παρέχει την επιστημονική υποστήριξη και σκοπός του είναι να προτείνει μέτρα και δράσεις που θα αποσκοπούν στη διατήρηση των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών του κράτους».

Τέλος, ένα πρώτο θετικό βήμα αποτελεί η θετική ώθηση στις επιδόσεις της οικονομίας το 2017 που διακρίνει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ) στις μακροπρόθεσμες προβλέψεις. Βέβαια, σημαντική βελτίωση θα φέρει η όλο και μεγαλύτερη βελτίωση στην ελληνική οικονομία χωρίς να υποστηρίζεται από τους δανειστές. Θα πρέπει η οικονομία της χώρας να διατηρηθεί χωρίς πατερίτσες προκειμένου να αρχίσει να αναπτύσσεται σωστά.

Παλαιότερα άρθρα: