Το 3,4 του ελληνικού ΑΕΠ τα ορυχεία σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ

oruxeia
Διαβάστε επίσης

Στα 6,2 δισ. ευρώ, ή στο 3,4% του ΑΕΠ υπολογίζεται ότι είναι για εθνική ελληνική οικονομία της εξορυκτικής-μεταλλουργικής βιομηχανίας, συνυπολογίζοντας τη συμμετοχή της τσιμεντοβιομηχανίας και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα ορυχεία είναι ακόμη από τους σημαντικότερους παράγοντες εργοδοσίας στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη συμβολή στην καταπολέμηση της ανεργίας που ολοένα και αυξάνεται στην χώρα μας.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων Αθανάσιος Κεφάλας, επισήμανε επίσης το ότι με βάση τη σχετική μελέτη του ΙΟΒΕ ο εξορυκτικός τομέας παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην οικονομία της Αττικής, που αποτελεί τον σημαντικότερο πληθυσμιακό και οικονομικό χώρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, συνεισφέροντας στην ακαθάριστη αξία παραγωγής της περιφέρειας αυτής περίπου 2,1 δισ. ευρώ. Εξίσου σημαντική φαίνεται και η συνεισφορά του εξορυκτικού τομέα στην Κεντρική Μακεδονία, συνεισφέροντας περίπου 1 δισ. ευρώ στην ακαθάριστη αξία παραγωγής της περιοχής.

Αναφορικά με τις επιδράσεις της εξορυκτικής βιομηχανίας σε προστιθέμενη αξία, στον εξορυκτικό τομέα οφείλεται περίπου το 12% της προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται στη Στερεά Ελλάδα.

Παλαιότερα άρθρα: