Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αναζητά τους αποφοίτους του από το 1957 μέχρι σήμερα

pan_makedonias
Διαβάστε επίσης

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αναζητά τους αποφοίτους του από το 1957, με στόχο τη συλλογή των επικαιροποιημένων στοιχείων τους σε μία βάση δεδομένων και τη δημιουργία Γραφείου Αποφοίτων.

«Ο σκοπός της λειτουργίας του Γραφείου Αποφοίτων, έχοντας στοιχεία οραματισμού και, ταυτόχρονα, προσγείωσης στην πραγματικότητα και τις ανάγκες της, συνίσταται στην επιδίωξη να εξελίσσεται η φοίτηση και η αποφοίτηση από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε «βίωμα ζωής», με τη δημιουργία πυκνών δεσμών και δικτύων επικοινωνίας με τους χιλιάδες των αποφοίτων του και, στην προοπτική, με τις χιλιάδες, επίσης, των μελλοντικών αποφοίτων» αναφέρεται στην ανακοίνωση της απόφασης για τη δημιουργία του γραφείου Αποφοίτων.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον προγραμματισμό δράσεων και εκδηλώσεων ενόψει της συμπλήρωσης κατά το 2017 των 60 ετών από την έναρξη λειτουργίας της Ανωτέρας Σχολής Βιομηχανικών Σπουδών Θεσσαλονίκης, προδρόμου του σημερινού ΠαΜακ.

Για να διευκολυνθεί η επικοινωνία των αποφοίτων με το νέο Γραφείο δημιουργήθηκε ειδική ιστοσελίδα, όπου οι απόφοιτοι μπορούν να συμπληρώνουν αίτηση εγγραφής στο μητρώο αποφοίτων του Ιδρύματος ηλεκτρονικά.

Για πληροφορίες και ερωτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2310891230, e-mail: [email protected]).

Παλαιότερα άρθρα: