Το υπουργείο Εσωτερικών παρατείνει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την εθελοντική κινητικότητα (Εγκύκλιος)

ypes
Διαβάστε επίσης

Παράταση δόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών για την υποβολή των αιτήσεων των υπαλλήλων που επιθυμούν να μετακινηθούν σε άλλες υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 92 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου, θέτει νέα χρονική περίοδο εφαρμογής του Προγράμματος Εθελοντικής Κινητικότητας, με την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής των εργαζομένων να δύναται να πραγματοποιηθεί από την 27η -11-2014 έως και την 19η -12-2014.

Σημειώνει επίσης οτι η μόνη μεταβολή που επήλθε στο Πρόγραμμα, αφορά στο ότι:  Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υπαλλήλων υποβάλλονται έως και την 19η ∆εκεμβρίου 2014.

Έγγραφο

Παλαιότερα άρθρα: