Προτάσεις για την τόνωση της απασχόλησης

aggelies-ergasias-exoteriko
Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Δημήτρης Γκιόκας*

Αδιαμφισβήτητα η ανεργία αποτελεί το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Εξακολουθεί να παραμένει εξαιρετικά υψηλή, παρά τη μικρή πτώση που καταγράφει τα τελευταία 3 έτη (23,1% σήμερα έναντι 28% το 2013), η οποία ήταν αποτέλεσμα κυρίως των προσλήψεων μερικής απασχόλησης.

Για την καταπολέμηση της ανεργίας βασική προϋπόθεση είναι η δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος: μείωση της γραφειοκρατίας, μείωση του κρατικού παρεμβατισμού, άρση εμποδίων στο εμπόριο και τις επενδύσεις, άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων κτλ.

Δεύτερη προϋπόθεση είναι η σταδιακή μείωση της υπέρμετρης φορολογίας που έχει γονατίσει την ελληνική οικονομία, χωρίς να προσφέρει παραπάνω έσοδα στο κράτος.

Επιπλέον, χρειάζεται να δοθούν κίνητρα προσλήψεων στις επιχειρήσεις, όπως πχ. 50% μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές για 3 έτη σε κάθε νέα πρόσληψη υπαλλήλου (εφόσον δεν έχει μειωθεί ο αριθμός του προσωπικού), καθώς και μηδενικές εργοδοτικές εισφορές για 2 έτη αν μια εταιρεία προσλάβει μακροχρόνια άνεργο ή πρωτοεμφανιζόμενο νέο.

Ζωτικής σημασίας είναι ο εκσυγχρονισμός και η αναδιοργάνωση της λειτουργίας του ΟΑΕΔ στα πρότυπα των προηγμένων ευρωπαϊκών γραφείων ευρέσεων εργασίας. Μια πρόταση είναι η σύσταση «ταμείου εκκίνησης επιχειρήσεων από άνεργους» με κονδύλια προερχόμενα από τα ΚΕΚ και από ευρωπαϊκά προγράμματα.

Παράλληλα με τις παραπάνω στοχευμένες δράσεις απαιτείται η εκπόνηση ενός εθνικού σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης:

Ενίσχυση των κλάδων που παρουσιάζουν ισχυρή δυναμική:

Τουρισμός – ενίσχυση θεματικού τουρισμού, διείσδυση σε ανερχόμενες χώρες
Ναυτιλία – μετατροπή του Πειραιά σε διεθνές ναυτιλιακό κέντρο
Γεωργία – ενθάρρυνση δημιουργίας σύγχρονων τοπικών συνεταιρισμών
Μεταφορές – σύνδεση του χερσαίου δικτύου με λιμάνια και βιομηχανικά κέντρα
Ενέργεια – απελευθέρωση του κλάδου και ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών

Έμφαση στις εξαγωγές: αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των ελληνικών προϊόντων, δημιουργία ισχυρής «Ελληνικής Μάρκας» (Εθνικό Branding), διμερείς συμφωνίες, καθώς και γρήγορη επιστροφή ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας: αύξηση των κονδυλίων για έρευνα και ανάπτυξη, σύνδεση της πανεπιστημιακής έρευνας με την ιδιωτική πρωτοβουλία, ενθάρρυνση του συνεργατικού συνεταιρισμού («clustering») με σύσταση ομάδων νεοφυών επιχειρηματιών.

*Ο Δημήτρης Γκιόκας είναι Οικονομολόγος, μέλος της Δημοκρατικής Ευθύνης.

Παλαιότερα άρθρα:

Σχολιάστε