Τράπεζα της Ελλάδος: Έλλειμμα 742 εκατ. ευρώ στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

eurozone
Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Σε πρόσφατη ανάλυση της Τράπεζας της Ελλάδος διαπιστώθηκε ένα έλλειμμα ύψους 742 εκατ. ευρώ στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών για τον μήνα Ιανουάριο. Μάλιστα συγκριτικά με το έλλειμμα του Ιανουαρίου 2015 υπήρξε αύξηση κατά 461 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην επιδείνωση των ισοζυγίων, κυρίως των πρωτογενών εισοδημάτων και δευτερευόντως των υπηρεσιών και των δευτερογενών εισοδημάτων, η οποία δεν αντισταθμίστηκε από τη βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε κατά 294 εκατ. ευρώ σε σχέση με εκείνο του Ιανουαρίου του 2015, καθώς σημειώθηκε μείωση των ελλειμμάτων όλων των επιμέρους ισοζυγίων, δεδομένου ότι η αξία των εισαγωγών μειώθηκε περισσότερο από εκείνη των εξαγωγών.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε κατά 218 εκατ. ευρώ, περίπου στο ήμισυ του αντίστοιχου πλεονάσματος του Ιανουαρίου του 2015, λόγω της πτώσης των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών (κυρίως θαλάσσιων, οι οποίες μειώθηκαν σε 292 εκατ. ευρώ από 631 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2015). Οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες περιορίστηκαν κατά 4,7% και ο αριθμός των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών παρουσίασε μείωση κατά 7,8%.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω εξελίξεων, η αξία των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών σημείωσε πτώση κατά 25,8% και η αντίστοιχη αξία των εισαγωγών μειώθηκε κατά 21,8%, έτσι ώστε το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών να περιοριστεί τελικά κατά 76 εκατ. ευρώ.

Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων παρουσίασε πλεόνασμα 173 εκατ. ευρώ, κατά 451 εκατ. ευρώ μικρότερο εκείνου του ίδιου μήνα του 2015, το ισοζύγιο κεφαλαίων παρουσίασε πλεόνασμα 388 εκατ. ευρώ, κατά 338 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο σε σχέση με εκείνο του Ιανουαρίου του 2015.

Τον Ιανουάριο του 2016, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) εμφάνισε έλλειμμα 354 εκατ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 123 εκατ. ευρώ από εκείνο του ίδιου μήνα του 2015.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, σημειώθηκε καθαρή αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατά 678 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 949 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια έκδοσης μη κατοίκων (η οποία ως επί το πλείστων αντικατοπτρίζει τοποθετήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος). Στην πλευρά των υποχρεώσεων σημειώθηκε καθαρή μείωση κατά 416 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως σε μείωση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Εν κατακλείδι, εμφανίστηκε σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά ένα έλλειμμα στο ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών λόγω της μείωσης της αξίας των εισαγωγών περισσότερο από της αντίστοιχης αξίας των εξαγωγών. Στην ουσία θα πρέπει με κάποιο τρόπο αυτό να μειωθεί προκειμένου να μην γίνει χειρότερη η οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα.

Παλαιότερα άρθρα: