ΥΠΟΙΚ: Διευκρινίσεις για τις Οικονομικές Επιτροπές των Περιφερειών – Οι αρμοδιότητες και ο τρόπος διάθεσης πιστώσεων (εγκύκλιος)

epitropes
Διαβάστε επίσης

Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με τις νέες αρμοδιότητες των οικονομικών επιτροπών των Περιφερειών, το Υπουργείο Οικονομικών, με εγκύκλιό του,  καθιστά σαφές ότι για την εκτέλεση έργων, από την οικεία Περιφέρεια, είναι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης των έργων η έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής, πριν την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

Δείτε αναλυτικά την Εγκύκλιο

Παλαιότερα άρθρα: