Υψηλή χρηματοδότηση για συμμετοχή σε προγράμματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος εξασφάλισε η Ελλάδα

868767737ace731fdddcef80d4ce2f04_XL
Διαβάστε επίσης

Σημαντική βελτίωση του Συντελεστή Γεωγραφικής Επιστροφής για την ελληνική συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) εξασφάλισε η χώρα, όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα εμφανίζεται να έχει εξαιρετική βελτίωση στην εξασφάλιση συμβολαίων στο πλαίσιο Προγραμμάτων της ESA, γεγονός που συνετέλεσε στην -χωρίς προηγούμενο- επίτευξη υψηλότερης του 1 τιμής γεωγραφικής επιστροφής για την Ελλάδα (1,06). Σε επίπεδο χρηματοδότησης, η τιμή αυτή μεταφράζεται σε περίπου 2,5 εκατ.ευρώ επιπλέον του ποσού συμβολαίων που αντιστοιχεί σε συντελεστή 1 (41 εκατ. ευρώ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το παραπάνω αποτέλεσμα επιτεύχθηκε στο πολύ «δύσκολο» – για χώρες του μεγέθους της Ελλάδας με χαμηλούς δείκτες συμμετοχής και «επιστροφής» – περιβάλλον της ESA και σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης με τα αντίστοιχα προβλήματα για την ελληνική βιομηχανία. Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο συντελεστής Γεωγραφικής Επιστροφής για την Ελλάδα ανά έτος για την τελευταία 5ετία ήταν: 0,54 (2009), 0,51 (2010), 0,77 (2011), 0,99 (2012), 0,90 (2013), 1,06 (2014).

Η ΓΓΕΤ αποδίδει αυτή την επιτυχία στις συνεχείς διαπραγματεύσεις της ελληνικής αντιπροσωπείας (ΓΓΕΤ) με τα στελέχη της ESA και με εκπροσώπους άλλων αντιπροσωπειών και μεγάλων ευρωπαϊκών εταιριών στον τομέα του Διαστήματος. Επίσης, βάση γι” αυτήν αποτέλεσαν οι υπαρκτές δυνατότητες και προοπτικές των ελληνικών φορέων (διαστημική βιομηχανία, ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα) ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην ESA να επιλέξει τους κατάλληλους είτε να προκηρύξει projects αποκλειστικά για τη χώρα δεσμεύοντας έτσι ανάλογα ποσά.

Τονίζεται, ακόμη, ότι σημαντικοί αρωγοί στην παραπάνω προσπάθεια στάθηκαν ειδικά οι αντιπροσωπείες των δύο μεγαλύτερων χρηματοδοτικών Κ-Μ του ΕΟΔ, Γερμανίας και Γαλλίας, συνεισφέροντας όχι μόνο σε τεχνογνωσία και γενικότερη υποστήριξη αλλά και μέσω των δικών τους χρηματοδοτήσεων στα Προγράμματα της ESA με στόχο πάντα την ευρύτερη και μακροπρόθεσμη διμερή συνεργασία.

Με στόχο τη συνεχή προώθηση της ελληνικής συμμετοχής στην ESA, η ΓΓΕΤ ως η υπεύθυνη ελληνική υπηρεσία/φορέας για το συντονισμό, τη χρηματοδότηση αλλά και τη χάραξη πολιτικής προσκαλεί την ελληνική διαστημική βιομηχανία και τους άλλους ενδιαφερόμενους φορείς να «χρησιμοποιήσουν» την εμπειρία τους από την έως σήμερα συμμετοχή και να αυξήσουν τη συμμετοχή τους σε μελλοντικές προσκλήσεις του Οργανισμού.

Παλαιότερα άρθρα: