Διευκρινίσεις της ΔΕΠΑ για το πρόστιμο των 60.000 ευρώ από την επιτροπή Ανταγωνισμού

Διατηρεί την κερδοφορία της η ΔΕΠΑ
Διαβάστε επίσης

Με αφορμή το πρόστιμο των 60.000 ευρώ από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, κύκλοι της ΔΕΠΑ διευκρινίζουν:

Με την υπ’ αριθ. 635/2016 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετικά με τον έλεγχο συμμόρφωσης της ΔΕΠΑ με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε το 2012 ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, η Επιτροπή Ανταγωνισμού διαπιστώνει την συμμόρφωση εκ μέρους της ΔΕΠΑ με τις δεσμεύσεις της για:

  • την παροχή ευελιξίας στους πελάτες ως προς τη διαχείριση των συμβάσεων τους,
  • την εισαγωγή του συντελεστή ευελιξίας και την εφαρμογή της χρέωσης εισόδου στην τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας,
  • τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγράμματος ηλεκτρονικών δημοπρασιών,
  • την κατάρτιση προτύπου σχεδίου σύμβασης αγοραπωλησίας φυσικού αερίου εντός της δεξαμενής ΥΦΑ, για την κατάρτιση προτύπου σχεδίου σύμβασης για την εκχώρηση δεσμευμένης μεταφορικής ικανότητας (ΔΜΙ) στα Σημεία Εισόδου του ΕΣΦΑ από τα οποία εξυπηρετούνται οι εγκαταστάσεις πελατών της ΔΕΠΑ,
  • τη διάθεση μη χρησιμοποιούμενης από την ίδια δεσμευμένης μεταφορικής ικανότητας στα Σημεία Εισόδου του ΕΣΜΦΑ, και
  • τη δέσμευση δυναμικότητας (Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας) εκ μέρους της ΔΕΠΑ στα Σημεία Εισόδου του ΕΣΦΑ.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ωστόσο κατά πλειοψηφία ότι υπήρξε μικρή καθυστέρηση εκ μέρους της ΔΕΠΑ όσον αφορά στην προσφορά σύμβασης σε όλους τους πελάτες της άνευ υπηρεσιών μεταφοράς στην αγορά (και παρά τις ανακοινώσεις και τη σχετική ανάρτηση που είχε λάβει χώρα στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΑ) και γι’ αυτό το λόγο επιβλήθηκε συμβολικό πρόστιμο ύψους 60.000 ευρώ.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού επισημαίνει την εξαιρετική συνεργασία της ΔΕΠΑ με τις Αρχές καθώς και τη συνολική συμβολή της στην διαδικασία της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας στη Χώρα μας.

Παλαιότερα άρθρα:

Σχολιάστε