Επανάσταση στην ασφάλιση: Πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα το 2019

pension-investments
Διαβάστε επίσης

Μια πραγματική επανάσταση στον τομέα των συντάξεων και μάλιστα πανευρωπαϊκά προετοιμάζεται μεθοδικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται να λάβει τη μορφή Κανονισμού που θα εφαρμοστεί υποχρεωτικά σε όλα τα κράτη μέλη μέσα στο 2019.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, εντός του Ιανουαρίου 2018 θα πρέπει να υπάρξει έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα.

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα PEPP, το οποίο στρέφει τους ασφαλισμένους προς τα συμπληρωματικά ατομικά ασφαλιστικά συμβόλαια, που θα έχουν ενιαία ισχύ σε όλες τις χώρες της Ένωσης.

Τι είναι το PEPP

Το Πανευρωπαϊκό Ατομικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν (Pan-European Private Pension Product – PEPP) είναι ένα ιδιότυπο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. Εντάσσεται στον τρίτο πυλώνα ασφάλισης, εκεί δηλαδή όπου είναι τα εθελοντικά προγράμματα.

Η ιδιομορφία του έγκειται στην καθιέρωση κοινών παραμέτρων που έχει και θα εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη λήξη του θα παρέχει ένα εφάπαξ ποσό ή σύνταξη στον ασφαλισμένο, ακολουθώντας μια τυποποίηση με κοινά χαρακτηριστικά σε όποιο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν πωλείται.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ουσιαστικά καλύπτει την όλο και αυξανόμενη κινητικότητα των πολιτών σε διάφορες χώρες της Ε.Ε. και την εργασία σε διαφορετικές χώρες. Διασφαλίζει την ισχύ και τη μεταφορά του προγράμματος σε οποιαδήποτε χώρα. Για παράδειγμα, κάποιος που έχει εργαστεί πέντε χρόνια στην Ελλάδα και έχει επιλέξει το PEPP μπορεί να μεταφέρει τον λογαριασμό του σε όποια χώρα της Ευρώπης επιλέξει να μετακινηθεί, είτε στον ίδιο πάροχο που το είχε αγοράσει είτε σε άλλη εταιρεία.

Πρόγραμμα αποταμίευσης

Το πρόγραμμα μπορούν να προσφέρουν όσοι φορείς ασχολούνται με προγράμματα ασφάλισης. Δηλαδή οι πάροχοι δεν περιορίζονται μόνο στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά επεκτείνονται σε συνταξιοδοτικά ταμεία, επιχειρήσεις επενδύσεων, διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, τράπεζες κ.τ.λ.

Στην πρόταση προβλέπεται τα προϊόντα PEPP να αδειοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Συντάξεων (EIOPA), την ευρωπαϊκή αρχή δηλαδή που εποπτεύει τις ασφαλίσεις.

Πρόκειται για πρόγραμμα «μακροχρόνιας αποταμίευσης» στο οποίο είτε θα απαγορεύεται είτε θα είναι οικονομικά ασύμφορη η πρόωρη εξαγορά του κεφαλαίου. Είναι ένα προϊόν συμπληρωματικής σύνταξης, αγοράζεται εθελοντικά και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει ίδια βασικά χαρακτηριστικά σε όλα τα κράτη-μέλη.

Σύμφωνα με την πρόταση, τα κράτη-μέλη έχουν το περιθώριο να διαμορφώσουν τους άλλους όρους που σχετίζονται με τη φάση συσσώρευσης.

Στους όρους αυτούς μπορεί να περιλαμβάνονται:

 • Τα όρια ηλικίας για την έναρξη της φάσης συσσώρευσης.
 • Η ελάχιστη διάρκεια της φάσης συσσώρευσης.
 • Το μέγιστο και το ελάχιστο ύψος των εισφορών και της συνέχισής τους.
 • Οι όροι για την εξαγορά πριν από την ηλικία συνταξιοδότησης σε περίπτωση ιδιαίτερων δυσκολιών.

Επίσης αφήνει τον καθορισμό των περισσότερων όρων που σχετίζονται με τη φάση αποσυσσώρευσης στη διακριτική ευχέρεια των κρατών-μελών.

Συγκεκριμένα:

 • Τον καθορισμό της ηλικίας συνταξιοδότησης.
 • Την υποχρεωτική σύνδεση μεταξύ συμπλήρωσης της ηλικίας συνταξιοδότησης και έναρξης της φάσης αποσυσσώρευσης.
 • Την ελάχιστη περίοδο ένταξης σε ένα καθεστώς PEPP.
 • Τη μέγιστη ηλικία πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας συνταξιοδότησης για δυνατότητα ένταξης σε καθεστώς PEPP.

Το πρόγραμμα δεν είναι προϊόν επαγγελματικής ασφάλισης, καθώς το σχέδιο του Κανονισμού δεν αναφέρει πουθενά πως συνδέεται με την επαγγελματική ιδιότητα του ενδιαφερομένου. Μπορεί να ενταχθεί οποιοσδήποτε επιθυμεί, είτε εργάζεται είτε όχι.

«Αντίδοτο» για τη μείωση των συντάξεων

Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η ενίσχυση των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων της Ευρώπης, ενώ ταυτοχρόνως δίδεται διέξοδος -μέσω του τρίτου πυλώνα- στο πρόβλημα της συνεχούς μείωσης των συντάξεων, αλλά και ώθηση στους θεσμικούς επενδυτές για συλλογικές επενδύσεις, μέσω της συσσώρευσης συνταξιοδοτικών εισφορών. Σύμφωνα με ευρωπαϊκή μελέτη, η υιοθέτηση της πρότασης θα έχει ως αποτέλεσμα αύξηση των επενδύσεων σε 2,1 τρισ. ευρώ ως το 2030, έναντι 1,4 τρισ. ευρώ χωρίς το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Στόχο έχει τη δημιουργία μιας μεγάλης αγοράς συντάξεων του τρίτου πυλώνα που θα δώσει ώθηση στους θεσμικούς επενδυτές για συλλογικές επενδύσεις μέσω της συσσώρευσης συνταξιοδοτικών εισφορών. Σύμφωνα με ευρωπαïκή μελέτη η υιοθέτησή του θα είχε ως αποτέλεσμα αύξηση των επενδύσεων σε 2,1 τρισ. ευρώ ως το 2030, έναντι 1,4 τρισ. ευρώ χωρίς το PEPP (αύξηση περίπου 700 εκατ. ευρώ).

Η ελληνική εφαρμογή

Στη χώρα μας το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα δώσει λύσεις στην πλήρη κατάρρευση που έχει υποστεί ο δεύτερος πυλώνας της επικουρικής ασφάλισης.

Ενδεικτική των περιθωρίων ανάπτυξης των ατομικών προγραμμάτων στην Ελλάδα, ως συμπληρωματική λύση στην κύρια σύνταξη, μετά την κατάρρευση των επικουρικών ταμείων, είναι η τεράστια κινητικότητα που παρατηρείται την περίοδο αυτή στην αγορά των ασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Οι εξαγορές μεταξύ των εταιρειών, η είσοδος νέων παικτών στην ελληνική αγορά και ο διαγκωνισμός για το μερίδιο της πίτας καταδεικνύουν τα όσα αναμένεται να συμβούν τα επόμενα χρόνια στον χώρο των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων ασφάλισης.

Ανεξάρτητο από την εθνική σύνταξη

«Η συζήτηση – επιστημονική, πολιτική, κοινωνική – για το κοινωνικο-ασφαλιστικό σύστημα κατά τη μεταμνημονιακή περίοδο έχει ήδη ξεκινήσει» σημειώνει ο κ. Σάββας Ρομπόλης, ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου, και προσθέτει: «Σε αυτήν, προτείνεται η διατήρηση της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης, όπως έχει διαμορφωθεί με τις μνημονιακές πολιτικές της περιόδου 2010-2021, και επιπλέον διατυπώνεται η πρόταση της πλήρους αναμόρφωσης της επικουρικής ασφάλισης, προκειμένου να καταλήξει σταδιακά σε ένα περισσότερο ευέλικτο σύστημα και με δυνατότητα επιλογών:

 • α) μιας επικουρικής ασφάλισης για όλους και με κίνητρο συμμετοχής,
 • β) κεφαλαιοποίησης των εισφορών των νέων ασφαλισμένων, ώστε οι εισφορές να αποκτήσουν χαρακτήρα αποταμίευσης, και
 • γ) ενοποίησης των εισφορών της επικουρικής και της εφάπαξ παροχής σε μία ενιαία εισφορά, με καταγραφή στον ατομικό λογαριασμό κάθε ασφαλισμένου».
Παλαιότερα άρθρα:

38 απαντήσεις στο “Επανάσταση στην ασφάλιση: Πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα το 2019”

 1. I simply want to say I am just newbie to blogging and seriously savored you’re blog site. Almost certainly I’m want to bookmark your site . You actually have amazing posts. Regards for sharing with us your website.

 2. Thanks for sharing superb informations. Your website is very cool. I’m impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found just the information I already searched everywhere and just couldn’t come across. What an ideal web-site.

 3. Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after looking at a few of the posts I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely delighted I came across it and I’ll be book-marking it and checking back regularly!

 4. A person necessarily lend a hand to make significantly articles I might state. This is the first time I frequented your website page and up to now? I’m amazed with the research you made to create this particular publish extraordinary. Magnificent activity!

 5. I’m impressed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that’s both equally educative and amusing, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is something which not enough folks are speaking intelligently about. I am very happy that I found this during my search for something concerning this.

 6. The subsequent time I learn a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I do know it was my choice to read, however I truly thought youd have something attention-grabbing to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you could fix in case you werent too busy in search of attention.

 7. Thanks for the helpful write-up. It is also my belief that mesothelioma has an extremely long latency phase, which means that indication of the disease won’t emerge until finally 30 to 50 years after the initial exposure to asbestos. Pleural mesothelioma, and that is the most common sort and affects the area about the lungs, could potentially cause shortness of breath, torso pains, plus a persistent cough, which may result in coughing up body.

 8. Thanks for your posting on the travel industry. I would also like to add that if you’re a senior taking into consideration traveling, it can be absolutely vital that you buy traveling insurance for elderly people. When traveling, golden-agers are at greatest risk being in need of a medical emergency. Obtaining right insurance plan package for your age group can safeguard your health and provide you with peace of mind.

 9. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it is really informative. I’m going to watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!

 10. There are some attention-grabbing closing dates in this article but I don’t know if I see all of them center to heart. There’s some validity however I’ll take maintain opinion until I look into it further. Good article , thanks and we wish more! Added to FeedBurner as well

 11. I would like to point out my love for your kindness supporting individuals that require guidance on this important question. Your special dedication to passing the solution all-around was really useful and has in most cases empowered guys like me to get to their ambitions. Your helpful recommendations can mean this much a person like me and additionally to my fellow workers. Thank you; from all of us.

 12. I’ve been browsing online more than 3 hours nowadays, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty value sufficient for me. In my view, if all site owners and bloggers made just right content as you probably did, the net will be much more helpful than ever before. “No one has the right to destroy another person’s belief by demanding empirical evidence.” by Ann Landers.

 13. I believe that avoiding prepared foods would be the first step so that you can lose weight. They could taste excellent, but refined foods contain very little vitamins and minerals, making you consume more just to have enough power to get through the day. If you are constantly feeding on these foods, changing to whole grain products and other complex carbohydrates will aid you to have more vigor while taking in less. Good blog post.

 14. Have you ever thought about publishing an ebook or guest authoring on other sites? I have a blog based upon on the same subjects you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my viewers would enjoy your work. If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an email.

 15. My husband and i ended up being thankful when John managed to complete his web research via the ideas he grabbed when using the weblog. It’s not at all simplistic to simply be offering tips and tricks which often some other people could have been trying to sell. And we all do know we’ve got the blog owner to be grateful to for that. Those illustrations you made, the simple website navigation, the friendships your site assist to engender – it’s got all astounding, and it’s really facilitating our son and the family do think that theme is brilliant, which is certainly extremely indispensable. Thank you for all!

Σχολιάστε