ΙΟΒΕ: Επιδείνωση του δείκτη οικονομικού κλίματος

koutroumpis
Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών σε μία πρόσφατη έρευνα οικονομικής συγκυρίας που διεξήγαγε για τον μήνα Φεβρουάριο, παρατήρησε ότι ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα έχει επιδεινωθεί και πλέον διαμορφώνεται στις 89 (από 91,6) μονάδες καταγράφοντας επίδοση πολύ πιο χαμηλή από την περσινή που βρισκόταν στις 98,8 μονάδες.

Αναλυτικότερα, η πτώση του δείκτη είναι κυρίως αποτέλεσμα των αισθητά μειωμένων προσδοκιών στις Υπηρεσίες, αλλά και της επιδείνωσης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, η οποία πλέον διαμορφώνεται στο δυσμενέστερο επίπεδό της από τον Σεπτέμβριο του 2013. Αντίθετα, σε Βιομηχανία, Λιανικό εμπόριο και Κατασκευές σημειώνεται μικρή βελτίωση.
Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης, οι τριβές στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι φορολογικές επιβαρύνσεις, ενισχύουν την αβεβαιότητα και αναχαιτίζουν τις επενδυτικές πρωτοβουλίες.

Ειδικά ως προς τους καταναλωτές, όπως επισημαίνεται στην έκθεση του ΙΟΒΕ, “λογικά αρχίζει να αξιολογείται αρνητικά πλέον και η διαχείριση της προσφυγικής κρίσης ως παράγοντας που επηρεάζει δυσμενώς και τις προσδοκίες για το οικονομικό περιβάλλον”. Ειδικότερα:

- στη βιομηχανία, οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες βελτιώνονται σημαντικά, το ισοζύγιο στις εκτιμήσεις για τα αποθέματα δεν μεταβάλλεται, ενώ οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση αυξάνονται.
- στις υπηρεσίες, οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων, όπως και οι αντίστοιχες για την τρέχουσα ζήτηση διευρύνονται, ενώ και στις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης, το σχετικό ισοζύγιο επιδεινώνεται.
- στο λιανικό εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις είναι θετικές για πρώτη φορά μετά από αρκετούς μήνες, και οι αρνητικές προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους εξομαλύνονται, ενώ και τα αποθέματα αποκλιμακώνονται και παραμένουν σε χαμηλότερα για την εποχή επίπεδα.
- στις κατασκευές, η βελτίωση του κλίματος εκπορεύεται από την ελαφρά ενίσχυση στις προβλέψεις για το τρέχον επίπεδο εργασιών των επιχειρήσεων, αλλά κυρίως από την άνοδο του δείκτη προβλεπόμενης απασχόλησης.
- στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, η νέα κάμψη του δείκτη προέρχεται από την επιδείνωση στις προβλέψεις των νοικοκυριών, αφενός για την οικονομική τους κατάσταση το επόμενο 12-μηνο, αφετέρου για την οικονομική κατάσταση της χώρας συνολικά.

Το οικονομικό κλίμα επιδεινώνεται περαιτέρω τον Φεβρουάριο, τόσο στην ΕΕ, όσο και στην Ευρωζώνη, με το σχετικό δείκτη να χάνει αντίστοιχα 1,5 και 1,3 μονάδες και να διαμορφώνεται στις 105,2 και τις 103,8 μονάδες1, πάνω από τα επίπεδα του μακροχρόνιου μέσου όρου του.

Στην Ευρωζώνη, η πτώση του δείκτη είναι αποτέλεσμα της επιδείνωσης των προσδοκιών σε όλους τους τομείς, εκτός των κατασκευών, αλλά και της δυσμενέστερης καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Συγκεκριμένα, στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες, οι σχετικοί δείκτες σημειώνουν απώλειες κατά 1,3 και 0,9 μονάδες αντίστοιχα, ενώ στο λιανικό εμπόριο, η πτώση του δείκτη κυμαίνεται στις -1,1 μονάδες.

Οι κατασκευές κερδίζουν έδαφος (+1,5), ενώ η καταναλωτική εμπιστοσύνη επιδεινώνεται σημαντικά, κατά 2,5 μονάδες. Σε επίπεδο χωρών, το κλίμα χειροτερεύει σε όλες τις μεγάλες χώρες της Ευρωζώνης, ήτοι στην Γαλλία (-0,5), την Ολλανδία (-2), την Ισπανία (-0,5), την Ιταλία (-1,4) και την Γερμανία (-0,6).

Στην ΕΕ, η ανάλογη επιδείνωση στο οικονομικό κλίμα με αυτήν της Ευρωζώνης, εκπορεύεται κυρίως από την έντονα αρνητική μεταβολή στην καταναλωτική εμπιστοσύνη (-2,4), τη Βιομηχανία (-1,6) και τις Υπηρεσίες (-0,6). Αντίθετα με την Ευρωζώνη, στις κατασκευές καταγράφεται μικρή πτώση (-0,7), ενώ στο Λιανικό εμπόριο σταθερότητα. Στο επίπεδο των μεγαλύτερων χωρών, οι προσδοκίες παρέμειναν αμετάβλητες στην Πολωνία, αλλά εξασθένησαν στο Ην. Βασίλειο (-1,6).

Εν κατακλείδι, από την έρευνα παρατηρείται κυρίως πτώση στον τριτογενή τομέα της οικονομίας και μια μικρή βελτίωση στην βιομηχανία και τις κατασκευές. Γενικά η οικονομία πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και αυτό από ότι φαίνεται στην έρευνα συνεχίζει να υφίσταται και στα υπόλοιπα κράτη της ΕΕ.

Παλαιότερα άρθρα:

Σχολιάστε