Κόβεται το ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους που παίρνουν πάνω από 664 ευρώ

kopsimo_ekas
Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Χωρίς ΕΚΑΣ θα παραμείνουν συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη πάνω από 664 ευρώ, σύμφωνα με νέα εγκύκλιο που εκδόθηκε σήμερα. Όποιος συνταξιούχος λοιπόν έχει άθροισμα είτε κύριας σύνταξης είτε κύριας και επικουρικής σύνταξης πάνω από 664 ευρώ το ΕΚΑΣ θα περικόπτεται βάσει της εγκυκλίου.

Ειδικότερα, με τη σχετική εγκύκλιο επισημαίνεται πως τροποποιείται το ύψος του εισοδήματος των συνταξιούχων που ελέγχονται για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ Ιουνίου – Δεκεμβρίου 2016, ανά κατηγορία (εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, ατομικό και οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα), καθώς και το ύψος του συνολικού ακαθάριστου ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται στους συνταξιούχους το μήνα Μάιο 2016 (μήνας δημοσίευσης του ν. 4387/2016), στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα, το οποίο ανέρχεται πλέον στο όριο των 664,00 ευρώ. Εξάλλου, η εγκύκλιος του ΙΚΑ τονίζει πως:

-Δεν προβλέπεται χορήγηση ποσού ΕΚΑΣ 30,00 ευρώ μηνιαίως, με ειδικά εισοδηματικά κριτήρια.
-Δεν χορηγείται το επίδομα σε συνταξιούχους λόγω γήρατος και επιζώντες συζύγους που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου εάν δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, ακόμα και αν πληρούν όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις
-Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με ποσοστό 80% και άνω, ανεξάρτητα από την αιτιολογία του αιτήματος που κατέθεσαν στα ΚΕ.Π.Α., που δικαιούνται το Ε.Κ.Α.Σ. σε ηλικία μικρότερη των 65 ετών, έχει αποσταλεί το αρχείο ΚΕ.Π.Α. στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. προκειμένου να συμπεριληφθούν στο αρχείο πληρωμής, εφόσον αυτοί πληρούν και τα εισοδηματικά κριτήρια.
-Θα χορηγηθεί μειωμένο κατά 1/3 το ποσό του ΕΚΑΣ σε όσους λαμβάνουν σύνταξη στην οποία συνυπολογίζονται και χρόνοι ασφάλισης σε χώρες του εξωτερικού.

Επίσης επισημαίνει πως οποιαδήποτε μεταβολή στο ποσοστό αναπηρίας του δικαιούχου – συνταξιούχου αναπηρίας – εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους στο οποίο καταβάλλεται το ΕΚΑΣ, δεν επιδρά στο ποσό του επιδόματος που δικαιούται.

Ωστόσο, εάν ο συνταξιούχος λόγω αναπηρίας κατά το έτος αυτό κριθεί με ποσοστό αναπηρίας μικρότερο του 80% και δεν έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του, το επίδομα θα διακοπεί από την πρώτη του επόμενου μήνα από αυτόν που φέρει το μικρότερο ποσοστό.

Σε περίπτωση υποβολής με δόλο ανακριβούς δήλωσης εκ μέρους του συνταξιούχου είτε για το φορέα καταβολής του επιδόματος είτε για τα εισοδηματικά στοιχεία, καθώς και σε περίπτωση πολλαπλής είσπραξης του επιδόματος, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά του επιδόματος παρακρατούνται στο διπλάσιο από το ποσό της κύριας σύνταξης σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Ε.Φ.Κ.Α.”.

Συνεπώς, απαγορεύεται η χορήγηση του επιδόματος από περισσότερους του ενός φορείς και η πολλαπλή είσπραξή του από τους συνταξιούχους.

Τέλος, η ρύθμιση αυτή στην ουσία θα στερήσει ένα πολύ σημαντικό ποσό από συνταξιούχους που το χρειάζονται. Η Κυβέρνηση είχε διαμηνύσει πως δεν πρόκειται να γίνει περικοπή του ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους και μάλιστα είχε καταφέρει να το μεταθέσει χρονικά το συγκεκριμένο μέτρο. Παρόλα αυτά σήμερα βγήκε μία νέα εγκύκλιος που περιλαμβάνει την παραπάνω περικοπή.

Παλαιότερα άρθρα:

Σχολιάστε