Πώς θα υποβληθούν οι “συγκεντρωτικές” του 2015

c6997515716b719bfbe56c8bf1c744c4_XL
Διαβάστε επίσης

Μεγάλο χρονικό περιθώριο μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου θα έχουν οι επιτηδευματίες για να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων με τις συναλλαγές του 2015.

Απόφαση που υπέγραψε η γ.γ. Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαϊδου, προβλέπει σειρά διευκολύνσεων για τις επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και η συγκεντρωτική καταχώρηση ανά αριθμό φορολογικής ταμειακής μηχανής των στοιχείων λιανικών συναλλαγών. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΓΓΔΕ:

α) Καταχωρούνται συγκεντρωτικά (καθαρή αξία), χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου, τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών (Φ.Τ.Μ.), με μια εγγραφή ανά αριθμό Φ.Τ.Μ. ή συγκεντρωτικά με τα λοιπά στοιχεία λιανικών συναλλαγών.

β) Ειδικά οι καταστάσεις του πρώτου, δεύτερου και τρίτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2015, υποβάλλονται μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2015.

γ) Σε περίπτωση αποκλίσεων, δεν απαιτείται η διόρθωση των καταστάσεων πελατών-προμηθευτών εφόσον η διαπιστωθείσα, μετά από έλεγχο, συνολική αξία της απόκλισης ανά αντισυμβαλλόμενο δεν ξεπερνά το ποσό των 100 ευρώ.

Παλαιότερα άρθρα:

Σχολιάστε