Ανάπτυξη 2,8% και πρωτογενές πλεόνασμα 3,56% προβλέπει ο Προϋπολογισμός 2020

xrimata-euro-krisi-ellada-oikonomia-grexit
Διαβάστε επίσης

Ανάπτυξη 2,8% και πρωτογενές πλεόνασμα 3,56% του ΑΕΠ προβλέπει για το έτος 2020 την εισαγωγική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020 που κατατέθηκε σήμερα, πέμπτη, στο Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με την  επιστολή που συνοδεύει τον Προϋπολογισμό 2020 και υπογράφεται από τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και τον υφυπουργό Οικονομικών Θόδωρο Σκυλακάκη «ο Προϋπολογισμός του 2020 όχι μόνο καλύπτει το δημοσιονομικό κενό που κληρονόμησε η νέα Κυβέρνηση για το τρέχον και το επόμενο έτος, αλλά δημιουργεί ταυτόχρονα τον δημοσιονομικό χώρο για τη σημαντική μείωση των φορολογικών συντελεστών, την αύξηση των δημοσίων επενδύσεων και την πυροδότηση ενός ενάρετου κύκλου οικονομικής προόδου για τα επόμενα χρόνια».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό 2020 το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης για το 2019 εκτιμάται ότι σε όρους ενισχυμένης εποπτείας θα διαμορφωθεί σε 7,086 δισ. ευρώ ή 3,73% του ΑΕΠ, αυξημένο έναντι του στόχου της κατά 436 εκατ. ευρώ ή 0,23 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ.

Τα έσοδα

Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε δημοσιονομική βάση, μετά τη μείωση των επιστροφών φόρων, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 54,26 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 456 εκατ. ευρώ ή 0,8%, έναντι του στόχου του ψηφισμένου Προϋπολογισμού 2019.

Η αύξηση αυτή οφείλεται στα αυξημένα έσοδα από φόρους κατά 129 εκατ. ευρώ, μεταβιβάσεις κατά 278 εκατ. ευρώ και λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 644 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2019 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε δημοσιονομική βάση στα 56,391 εκατ. δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 565 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τον στόχο του ψηφισμένου Προϋπολογισμού 2019.

Οι πρωτογενείς δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε δημοσιονομική βάση στα 49,891 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 65 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο του Προϋπολογισμού 2019.

Οι στόχοι για το 2020

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2020, η βασική προτεραιότητα της δημοσιονομικής στρατηγικής για το έτος 2020 είναι η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης, η μείωση του υπερβολικού κόστους, η ενίσχυση των επενδύσεων και των διαθέσιμων εισοδημάτων των πολιτών και η στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, των δημοσιονομικών στόχων που περιλαμβάνονται στους όρους της Ενισχυμένης Εποπτείας. Στο πλαίσιο της Ενισχυμένης Παρακολούθησης, ο στόχος της πρωτογενούς πλεονασματικής γενικής κυβέρνησης για το 2020 ανέρχεται σε 3,56% του ΑΕΠ.

Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε δημοσιονομική βάση, μετά την μείωση των επιστροφών φόρων προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 54,710 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 448 εκατ. ευρώ ή 0,8% έναντι των εκτιμήσεων του 2019.

Τα συνολικά έσοδα για το 2020, τα οποία αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τις αποκρατικοποιήσεις του ΤΑΙΠΕΔ, εκτιμώνται στα 2,44 δισ. ευρώ.

Οι συνολικές δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2020 προβλέπεται να διαμορφωθούν (σε δημοσιονομική βάση) σε 57,163 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 772 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη εκτίμηση για το 2019. Οι πρωτογενείς δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε δημοσιονομική βάση στις 51,163 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.272 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη εκτίμηση για το 2019.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι οι ταμειακές χρηματοδοτικές ανάγκες του Κρατικού Προϋπολογισμού 2020 θα ανέλθουν σε μόλις 4,498 δισ. ευρώ, ενώ η καθαρή δανεισμό του Κρατικού Προϋπολογισμού θα διαμορφωθεί στα 1,866 δισ. ευρώ. ευρώ. Αυτό απλά σημαίνει ότι εάν η Ελλάδα θα ήθελε το 2020 να απέχει από τις αγορές ομολόγων.

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα ανέλθει στα 6,750 δισ. ευρώ και θα κατευθύνει την υλοποίηση μεγάλου φάσματος δράσεων που αναβαθμίζουν τις δημόσιες υποδομές, την υγεία και την εκπαίδευση, τις μεταφορές και τις επικοινωνίες, την ενέργεια και το περιβάλλον, αναβαθμίζουν τις δημόσιες υπηρεσίες, θέτοντας απόλυτη προτεραιότητα στο ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα τις αναγκαίες δομές κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.

Το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 350,960 δισ. ευρώ ή 184,7% ως ποσοστό του ΑΕΠ στο τέλος του 2019, ενώ το 2020 το ύψος του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 351,160 δισ. ευρώ ή 178% ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 6,7 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2019.

Παλαιότερα άρθρα:

Σχολιάστε